Sökning: "Nurse-patient relationship"

Visar resultat 1 - 5 av 97 uppsatser innehållade orden Nurse-patient relationship.

 1. 1. Sjuksköterskors upplevelser av palliativ vård

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Amenze Adabuwa; Gracia Mawana; [2018]
  Nyckelord :Palliative Vård; personliga berättelser; upplevelser; uppfattning; Sjuksköterskors roll;

  Sammanfattning : Bakgrund: 90 000 personer i Sverige dör varje år och utav dessa personer behöver 70 000 till 75 000 palliativ vård i någon form. Det är många som åldras och lever längre idag på grund av framsteg inom omvårdnaden och medicinsk behandling i den moderna tiden. LÄS MER

 2. 2. Bemötande i den mångkulturella vården ur ett patientperspektiv : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Louise Blom; Olivia Ienea; [2018]
  Nyckelord :Transcultural care; nurse-patient relations; culturally competent care; literature review; Transkulturell omvårdnad; sjuksköterska-patientrelationer; kulturellt kompetent vård; litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Background: Healthcare professionals meet patients with different cultural backgrounds. The patient’s culture can influence his view on health and disease, which indicates that cultural competence is an important feature of healthcare professionals in order to provide care with respect for the cultural differences that exist. LÄS MER

 3. 3. Närståendes upplevelser av att bli en informell vårdgivare vid palliativ vård i hemmet. : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Filmberg Jenny; Cucarano Vanessa; [2018]
  Nyckelord :Transition; Next-of-kin; Informal caregiver; Patient; Palliative care; Transition; Närstående; Informell vårdgivare; Patient; Palliativ vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård innebär en vårdform som syftar till att   främja en god livskvalité för patienter och närstående som drabbats av   obotlig och livshotande sjukdom. Idag föredrar allt fler att vårdas i det   egna hemmet och närstående involveras därför allt mer i vården av patienten. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans attityder inom den rättspsykiatriska omvårdnaden : Litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Tomi Kumpula; Tomas Sundström; [2018]
  Nyckelord :Forensic psychiatry; Literature review; Nurse attitudes; Nursing Care; Qualitative methods; Kvalitativa metoder; Litteraturöversikt; Omvårdnad; Rättspsykiatri; Sjuksköterskans attityder;

  Sammanfattning : Bakgrund : Sjuksköterskans roll i omvårdnad inom rättspsykiatrin är komplex. Detta på grund av att utöver omvårdnaden, skall även en säker miljö upprätthållas. Tvångsåtgärder kanske också måste utföras, vilket kan påverka sjuksköterskans etiska och moraliska principer. LÄS MER

 5. 5. Betydelsen av sjuksköterskans kommunikationen vid omvårdnad av patienter med cancer : Litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Lisa Gustafsson; Stefan Lernholt; [2018]
  Nyckelord :cancer; communication; nurse; nursing; oncology.; Cancer; kommunikation; omvårdnad; onkologi; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cancer är en sjukdom som drabbar många individer och kan ha dödlig utgång. I sjuksköterskans profession är det i vårdsammanhang sannolikt att kontakt sker med patienter som diagnostiserats med cancer. Denna litteraturöversikt är gjord för att belysa synen på kommunikation med patienter diagnostiserade med cancer. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Nurse-patient relationship.

Din email-adress: