Sökning: "Nurse-patient relationship"

Visar resultat 1 - 5 av 102 uppsatser innehållade orden Nurse-patient relationship.

 1. 1. Hur patienter med diabetes typ 2 upplever diabetessjuksköterskans stöd i egenvården

  Magister-uppsats,

  Författare :Samra Dzafic; [2018-05-02]
  Nyckelord :Diabetes typ 2; ; upplevelse; egenvård; utbildning; egenvårdsstöd;

  Sammanfattning : Background: Diabetes type 2 is a chronic disease and a growing public health problem. The disease requires extensive self-management to keep blood glucose levels optimal and reduce the risk of complications. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelser av palliativ vård

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Amenze Adabuwa; Gracia Mawana; [2018]
  Nyckelord :Palliative Vård; personliga berättelser; upplevelser; uppfattning; Sjuksköterskors roll;

  Sammanfattning : Bakgrund: 90 000 personer i Sverige dör varje år och utav dessa personer behöver 70 000 till 75 000 palliativ vård i någon form. Det är många som åldras och lever längre idag på grund av framsteg inom omvårdnaden och medicinsk behandling i den moderna tiden. LÄS MER

 3. 3. Bemötande i den mångkulturella vården ur ett patientperspektiv : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Louise Blom; Olivia Ienea; [2018]
  Nyckelord :Transcultural care; nurse-patient relations; culturally competent care; literature review; Transkulturell omvårdnad; sjuksköterska-patientrelationer; kulturellt kompetent vård; litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Background: Healthcare professionals meet patients with different cultural backgrounds. The patient’s culture can influence his view on health and disease, which indicates that cultural competence is an important feature of healthcare professionals in order to provide care with respect for the cultural differences that exist. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors erfarenheter av vårdrelationer inom öppenvården med personer som har psykossjukdom

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå

  Författare :Valentina Vidaurrazaga Aras; Thomas Larsson; [2018]
  Nyckelord :adherence; nurse-patient relationship; nurse experience; person-centered care; psychosis;

  Sammanfattning : Background The care relationship is central for psychiatric nursing. People with a psychosis diagnosis encounter symptoms that result in difficulties for the interpersonal communication. Stigma and previous experiences of compulsory care are obstacles that hinder or complicate the patient's participation in their care. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans upplevelse av etiska dilemman i omvårdnadsrelationen på akutmottagningen– En intervjustudie

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Cilla Antilla; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Nurse-patient relationship.

Din email-adress: