Sökning: "Nurse-patient relationship"

Visar resultat 1 - 5 av 92 uppsatser innehållade orden Nurse-patient relationship.

 1. 1. Bemötande i den mångkulturella vården ur ett patientperspektiv : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Louise Blom; Olivia Ienea; [2018]
  Nyckelord :Transcultural care; nurse-patient relations; culturally competent care; literature review; Transkulturell omvårdnad; sjuksköterska-patientrelationer; kulturellt kompetent vård; litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Background: Healthcare professionals meet patients with different cultural backgrounds. The patient’s culture can influence his view on health and disease, which indicates that cultural competence is an important feature of healthcare professionals in order to provide care with respect for the cultural differences that exist. LÄS MER

 2. 2. Language barriers in nursing care

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Mari Lyytikäinen; Mi Tran; [2017-02-13]
  Nyckelord :language barriers; communication barriers; transcultural nursing; cultural competence; nursing care; interpreters;

  Sammanfattning : Nurses today are faced with the challenges of caring in a multicultural environment. One ofthese challenges is the inability to communicate with the patient due to differences inlanguage. Communication plays a key role in the nurse-patient relationship and determinesthe outcome of the care provided. LÄS MER

 3. 3. Philippine nurses’ experiences of caring for patients with HIV : An interview study conducted in Baguio, Philippines

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Linnea Gustafsson; Amanda Wernersson; [2017]
  Nyckelord :HIV; Nurses experiences; Nurse patient relationship; Philippines; HIV; Sjuksköterskans upplevelse; Filippinerna;

  Sammanfattning : Background: Since the beginning of the epidemic, more than 70 million people have been infected with Human Immunodeficiency Virus (HIV) and the disease continues to be a public health issue all around the world. There are around 42. LÄS MER

 4. 4. Patientens upplevelse av stressfaktorer på en akutmottagning : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Elin Jonasson; Lovisa Korsell; [2017]
  Nyckelord :Emergency department; Patient; Stress factors; Akutmottagning; Patient; Stressfaktorer;

  Sammanfattning : Akut insjuknande patienter söker vård via akutmottagningen där bedömning av patientens hälsotillstånd sker vilket benämns som triagering. Akutmottagningens miljö utmärks av ett hektiskt arbetstempo som kan upplevas främmande och skrämmande för den inkomna patienten. LÄS MER

 5. 5. Vårdrelationens betydelse för vården av patienter med Anorexia Nervosa : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Josefine Andersson; Dzenana Hotic; [2017]
  Nyckelord :Anorexia Nervosa; Patient experience; nurse-patient relations; Anorexia Nervosa; Patientupplevelse; Sjuksköterskans-patientens relation;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet var att belysa vårdrelationens betydelse i samband med vård av patienter med Anorexia Nervosa. Metod: En systematisk litteraturstudie utfördes. Artikelsökningen som var relevant för syftet gjordes i databaserna Cinahl och PubMed. Tio kvalitativa artiklar identifierades. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Nurse-patient relationship.

Din email-adress: