Sökning: "Nursing Intervention"

Visar resultat 1 - 5 av 161 uppsatser innehållade orden Nursing Intervention.

 1. 1. Patient-Reported Recovery after Cytoreductive Surgery and Hyperthermic Intraperitoneal Chemotherapy

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Hälsa och välfärd

  Författare :Benjamin Rinius; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : abstract Background: In the past, peritoneal carcinomatosis which develops after dissemination from digestive cancers has been regarded as a terminal disease that would result in the death regardless of the nature of intervention. Today, hyperthermic intraperitoneal chemotherapy (HIPEC) combined with cytoreductive surgery (CRS) is an optional curative treatment reported to improve a rate of survival for selected patients. LÄS MER

 2. 2. Fysisk aktivitet som en omvårdnadsåtgärd vid depression

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Elin Sennerstam; Christian Strandberg; [2018]
  Nyckelord :Depressiva symtom; fysisk träning; litteraturöversikt; omvårdnad; sjuksköterskan;

  Sammanfattning : Depression är en psykisk sjukdom som blir allt mer vanligt förekommande och som orsakar problem hos personer som lider av den, vilket gör att fler personer söker sig till vården för hjälp. Syftet med denna uppsats var att beskriva upplevelsen av fysisk aktivitet som en omvårdnadsåtgärd hos patienter med depression. LÄS MER

 3. 3. SELF-CARE SUPPORT IN DIABETES CARE --A Literature Review of Intervention Effects

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Viktor Arnesson; Jessica Li Ulfsfält; [2017-07-03]
  Nyckelord :nursing intervention; effect; diabetes type 2; self-care; self-management;

  Sammanfattning : Background: Diabetes Mellitus Type 2 as a disease is growing at an alarming rate globally. Thegrowth is seen in all countries and in all socioeconomic areas. The National Board of Health andWelfare of Sweden (2015), in its national guidelines for diabetic care, indicated that nursinginterventions are the central part of diabetes care. LÄS MER

 4. 4. Hur utbildning till omvårdnadspersonal påverkar arbetet med inkontinenshjälpmedel på särskilt boende : En interventionsstudie

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Sabina Subasic; Li Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Inkontinenshjälpmedel; Interventionsstudie; Omvårdnadspersonal; Särskilt boende; Utbildning; Urininkontinens;

  Sammanfattning : Bakgrund: Urininkontinens betraktas som en folksjukdom i dagens Sverige. Högst procent drabbade är äldre som bor på särskilt boende. Alla med inkontinens har rätt till en utredning, behandling och om behov finns en individuell utprovning av inkontinenshjälpmedel. LÄS MER

 5. 5. Akut intubation vid en akutmottagning - Hur kan patientsäkerheten förbättras?

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Camilla Norlander; Åse Johansson; [2017]
  Nyckelord :Rapid sequence induction; patient safety; emergency room; checklist;

  Sammanfattning : ABSTRACTStudying patients' reduced autonomy in acute care is complicated. There are few studies describing the patient's perspective in acute intubations. This was a quantitative literature study, where the primary purpose was to examine if there were evidence based plans of action to improve patient safety with intubations at the emergency room. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Nursing Intervention.

Din email-adress: