Sökning: "Nursing Intervention"

Visar resultat 1 - 5 av 157 uppsatser innehållade orden Nursing Intervention.

 1. 1. SELF-CARE SUPPORT IN DIABETES CARE --A Literature Review of Intervention Effects

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Viktor Arnesson; Jessica Li Ulfsfält; [2017-07-03]
  Nyckelord :nursing intervention; effect; diabetes type 2; self-care; self-management;

  Sammanfattning : Background: Diabetes Mellitus Type 2 as a disease is growing at an alarming rate globally. Thegrowth is seen in all countries and in all socioeconomic areas. The National Board of Health andWelfare of Sweden (2015), in its national guidelines for diabetic care, indicated that nursinginterventions are the central part of diabetes care. LÄS MER

 2. 2. Hur utbildning till omvårdnadspersonal påverkar arbetet med inkontinenshjälpmedel på särskilt boende : En interventionsstudie

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Sabina Subasic; Li Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Inkontinenshjälpmedel; Interventionsstudie; Omvårdnadspersonal; Särskilt boende; Utbildning; Urininkontinens;

  Sammanfattning : Bakgrund: Urininkontinens betraktas som en folksjukdom i dagens Sverige. Högst procent drabbade är äldre som bor på särskilt boende. Alla med inkontinens har rätt till en utredning, behandling och om behov finns en individuell utprovning av inkontinenshjälpmedel. LÄS MER

 3. 3. Akut intubation vid en akutmottagning - Hur kan patientsäkerheten förbättras?

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Camilla Norlander; Åse Johansson; [2017]
  Nyckelord :Rapid sequence induction; patient safety; emergency room; checklist;

  Sammanfattning : ABSTRACTStudying patients' reduced autonomy in acute care is complicated. There are few studies describing the patient's perspective in acute intubations. This was a quantitative literature study, where the primary purpose was to examine if there were evidence based plans of action to improve patient safety with intubations at the emergency room. LÄS MER

 4. 4. Omvårdnadsåtgärder som kan stödja nutritionsintaget för personer med demens – en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Malin Bergman; [2017]
  Nyckelord :Dementia; intervention; nutritional care; person-centered care; Demens; nutrition; omvårdnadsåtgärd; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund I Sverige lever runt 160,000 människor med demens, vilket är ett neurologiskt tillstånd där hjärnvävnad förtvinat. Detta leder till att fysiologiska och kognitiva funktioner försvagas. LÄS MER

 5. 5. Beteendemässiga och Psykologiska Symtom vid Demens med relevans för omvårdnad : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Madelene Sörman; Ingvor Klasson; [2017]
  Nyckelord :nursing; dementia; quality of life; literature review; omvårdnad; demens; livskvalitet; litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Beteendemässiga och Psykologiska Symtom vid Demens (BPSD) påverkar livskvaliteten negativt hos personen med demens och även för vårdpersonalen. BPSD skapar ofta problem i den dagliga omvårdnaden av personer med demens och står för en stor del av kostnaden för personen med demens. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Nursing Intervention.

Din email-adress: