Sökning: "Nya testamentet"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden Nya testamentet.

 1. 1. Visa män, magiker eller stjärntydare : Om förståelsen av ordet "magos" i Nya Testamentet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Vendela Sund; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Bibliska motiv i Harry Potter and the Deathly Hallows : En intertextuell undersökning

  Kandidat-uppsats, Teologiska högskolan Stockholm/Teologiska högskolan Stockholm

  Författare :Embla Kolenda; [2018]
  Nyckelord :Harry Potter; Nya Testamentet; New Testament; intertextualitet; intertextuality; Lina Sjöberg; bibliska motiv; biblical motifs; Bibeln och skönlitteratur; the Bible and fiction; Bibeln och populärkultur; the Bible and popular culture;

  Sammanfattning : Populärkultur uppstår inte i ett vakuum. Det är inte konstigt att västerländsk populärkultur hämtar inspiration från Bibeln och västerländsk kristen kultur. Bokserien om Harry Potter tycks vara ett sådant exempel. Jag är intresserad av det intertextuella mötet mellan Harry Potter-böckerna och Bibeln. LÄS MER

 3. 3. Kvinnan som tvättar Jesus fötter : En feministisk närläsning av Luk 7:36-50

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Sandra Blomgren; [2018]
  Nyckelord :Women in the gospel of Luke; prositute; new testament; gospel of Luke; Luk 7:36-50; feminism; exegetik; Nya testamentet; kvinnor i Lukasevangeliet; prostituerad; androcentrism; Lukasevangeliet;

  Sammanfattning : Bibeln är skrivet med ett androcentriskt synsätt. Den är skriven av män, om män och för män. Detta leder till att kvinnorna i biblen är beskrivna utifrån ett manligt perspektiv. LÄS MER

 4. 4. Jesu mor – från Kana till korset : En hermeneutisk analys av bibelkommentarer till Johannesevangeliet

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Samuel Hellgren; [2018]
  Nyckelord :New Testament; Gospel of John; Fourth Gospel; Mother of Jesus; Bible commentaries; interpretations; historicity; literary criticism; theology; exegesis; Nya testamentet; Johannesevangeliet; det fjärde evangeliet; Jesu mor; bibelkommentarer; tolkning; historicitet; litterärkritik; teologi; exegetik;

  Sammanfattning : Denna uppsats söker besvara frågan ”Hur tolkas Jesu mor i nutida bibelkommentarer till Johannesevangeliet, utifrån de exegetiska forskningsfälten historicitet, litterärkritik och teologi?”. Syftet är att bidra till ett kritiskt och reflekterande samtal kring den exegetiska bibelkommentaren som genre, och i synnerhet bidra till en ökad förståelse av hur nutida exegetiska bibelkommentarer behandlar en teologiskt omstridd biblisk gestalt. LÄS MER

 5. 5. Prostituerad, apostel, äktenskapsbryterska : En studie om hur Maria från Magdala gestaltats i tre moderna filmer med anspråk på att ha de bibliska berättelserna som utgångspunkt

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Markus Östlund; [2017]
  Nyckelord :Close to Jesus: Mary Magdalene; The Passion of the Christ; The Bible; filmvetenskap; Maria från Magdala; Maria Magdalena; bibelfilm; exegetik; Nya testamentet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Nya testamentet.

Din email-adress: