Sökning: "Nya testamentet"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden Nya testamentet.

 1. 1. Domaren och förrädaren : - en narrativanalys av karaktärerna Pontius Pilatus och Judas Iskariot  i Tv-serien The Bible (2013)

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sara Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Religionsvetenskap; litteraturvetenskap; narratologi; narrativanalys; adaptiosnteori; Nya testamentet; populärkultur; Pontus Pilatus; Judas Iskariot;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en kvalitativ litteraturstudie som ämnar undersöka  framställningen av två bibliska gestalter, Judas Iskariot och Pontus Pilatus, i den populärkulturella TV-serien ”The Bible” och hur framställningen förhåller sig till de bibliska utsagorna. Fokus ligger på hur man karaktäriserat och framställt dem i förhållande till den skuld de tillskrivits i evangelierna för Jesu korsfästelse. LÄS MER

 2. 2. Ty Adam kom först och sedan Eva : En feministisk litteraturanalys av Paulus brev

  L3-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Viktor Fränberg; [2017]
  Nyckelord :Paulus; Feminism; Litteraturanalys; Nya testamentet; Bibeln; Florence M. Gillman; Andrew Perriman; Elisabeth Schüssler Fiorenza;

  Sammanfattning : Christianity is the largest religion worldwide and the Bible remains the most read book in the world. Thus, the Bible has had a great influence on the worldwide views of women, and continues to influence these views in modern society. LÄS MER

 3. 3. Vem var det som kom på vägen? : Bibelbruk i Britt G. Hallqvists psalmer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nya testamentets exegetik

  Författare :Carl Eric Ericsson; [2017]
  Nyckelord :Hymns; Bible; New Testament; Britt G. Hallqvist; Bibeln; Bibelbruk; Britt G. Hallqvist; Hallqvist; 1917 års översättning; Den svenska psalmboken; Psalmer; Kyrkovisor för barn; Psalm; Nya testamentet; Vem är det som kommer på vägen?; Han skall gå till den heliga staden; Lär mig att bedja av hjärtat; Han gick den svåra vägen; Sackeus var en publikan; Ett litet barn av Davids hus; Graven ligger tom;

  Sammanfattning : I uppsatsen undersöks sju psalmer som alla har text skriven av Britt G. Hallqvist (1914-1997). LÄS MER

 4. 4. Dödsriket i Gamla och Nya testamentet - en jämförande studie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Annette Johansson; [2016-07-05]
  Nyckelord :Sheol; Gehenna; Hades; Underworld;

  Sammanfattning : The purpose of this investigation is to examine the existence after death in the underworld in the Old and New Testament in the Bible. I will thereafter compare the images of the underworld. The investigation also tries to establish the origin of the images of the underworld. It will also be some discussion about the development of the underworld. LÄS MER

 5. 5. BIBELTEXT BLIR ROMANTEXT - TVÅ EXEMPEL I DOSTOJEVSKIJS PRESTUPLENIE I NAKAZANIE

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Henrik Flemberg; [2015-10-20]
  Nyckelord :ryska; Dostojevskij; Brott och straff; Bibeln; intertextualitet;

  Sammanfattning : Mitt syfte är att undersöka hur bibeltext blir romantext på två ställen i Dostojevskijsroman Prestuplenie i nakazanie. Jag undersöker mitt material i två ryska textutgåvor avromanen. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Nya testamentet.

Din email-adress: