Sökning: "Nya testamentet"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden Nya testamentet.

 1. 1. Prostituerad, apostel, äktenskapsbryterska : En studie om hur Maria från Magdala gestaltats i tre moderna filmer med anspråk på att ha de bibliska berättelserna som utgångspunkt

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Markus Östlund; [2017]
  Nyckelord :Close to Jesus: Mary Magdalene; The Passion of the Christ; The Bible; filmvetenskap; Maria från Magdala; Maria Magdalena; bibelfilm; exegetik; Nya testamentet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Domaren och förrädaren : - en narrativanalys av karaktärerna Pontius Pilatus och Judas Iskariot  i Tv-serien The Bible (2013)

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sara Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Religionsvetenskap; litteraturvetenskap; narratologi; narrativanalys; adaptiosnteori; Nya testamentet; populärkultur; Pontus Pilatus; Judas Iskariot;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en kvalitativ litteraturstudie som ämnar undersöka  framställningen av två bibliska gestalter, Judas Iskariot och Pontus Pilatus, i den populärkulturella TV-serien ”The Bible” och hur framställningen förhåller sig till de bibliska utsagorna. Fokus ligger på hur man karaktäriserat och framställt dem i förhållande till den skuld de tillskrivits i evangelierna för Jesu korsfästelse. LÄS MER

 3. 3. Ty Adam kom först och sedan Eva : En feministisk litteraturanalys av Paulus brev

  L3-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Viktor Fränberg; [2017]
  Nyckelord :Paulus; Feminism; Litteraturanalys; Nya testamentet; Bibeln; Florence M. Gillman; Andrew Perriman; Elisabeth Schüssler Fiorenza;

  Sammanfattning : Christianity is the largest religion worldwide and the Bible remains the most read book in the world. Thus, the Bible has had a great influence on the worldwide views of women, and continues to influence these views in modern society. LÄS MER

 4. 4. ”Ni kallar mig herre” : Om Johannesevangeliets användning av kyrios för att beskriva Jesus i relationen mellan honom och hans lärjungar

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Samuel Hellgren; [2017]
  Nyckelord :Johannesevangeliet; Jesus; kyrios; herre; lärjungar; fottvagning; avskedstalet; Nya Testamentet; exegetik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Vem var det som kom på vägen? : Bibelbruk i Britt G. Hallqvists psalmer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nya testamentets exegetik

  Författare :Carl Eric Ericsson; [2017]
  Nyckelord :Hymns; Bible; New Testament; Britt G. Hallqvist; Bibeln; Bibelbruk; Britt G. Hallqvist; Hallqvist; 1917 års översättning; Den svenska psalmboken; Psalmer; Kyrkovisor för barn; Psalm; Nya testamentet; Vem är det som kommer på vägen?; Han skall gå till den heliga staden; Lär mig att bedja av hjärtat; Han gick den svåra vägen; Sackeus var en publikan; Ett litet barn av Davids hus; Graven ligger tom;

  Sammanfattning : I uppsatsen undersöks sju psalmer som alla har text skriven av Britt G. Hallqvist (1914-1997). LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Nya testamentet.

Din email-adress: