Sökning: "Nyckelpersoner"

Visar resultat 1 - 5 av 456 uppsatser innehållade ordet Nyckelpersoner.

 1. 1. En studie kring utformningen av en rutin för ett ökat hållbarhetsfokus i en decentraliserad organisation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Jakob Klinteberg; [2018]
  Nyckelord :Decentralized organization; communication; sustainability work; routine; Decentraliserad organisation; kommunikation; hållbarhetsarbete; rutin;

  Sammanfattning : Tillägget på årsredovisningslagen som tillkom 2017 kräver att stora och medelstora företag redovisar sitt hållbarhetsarbete. Den nya lagen innebär stora utmaningar för företag som ska redovisa sitt hållbarhetsarbete för första gången. LÄS MER

 2. 2. Bemötandet är A och O -man kan göra stor skillnad med små medel En kvalitativ studie om specialpedagogens arbete för att implementera betydelsen av pedagogens förhållningssätt för barns utveckling i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sandra Batistic; [2018]
  Nyckelord :Bemötande; förhållningssätt; förskola; pedagoger; reflektion; relation; relationellt perspektiv; specialpedagog; systemteori.;

  Sammanfattning : Författare: Batistic, Sandra (2018). Titel: Bemötandet är A och O -man kan göra stor skillnad med små medel. En kvalitativ studie om specialpedagogens arbete för att implementera betydelsen av pedagogens förhållningssätt för barns utveckling i förskolan. LÄS MER

 3. 3. Kontroversiella ämnen i klassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Erik Nilsson; Andreas Blom; [2018]
  Nyckelord :Controversial Issues; History Education; History Instruction; Controversial Topics; Primary Education;

  Sammanfattning : I denna kunskapsöversikt beskrivs hur kontroversiella ämnen med inriktning på historieämnet i grundskolan kan behandlas. Först definieras vad ett kontroversiellt ämne är och varför detta har en relevans för lärare i ämnet historia, sen diskuteras varför kontroversiella ämnen är viktiga ta upp i klassrummet. LÄS MER

 4. 4. Individens vikt i företagsrelationen : En fallstudie inom engagemang och lojalitet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniel Nylander; David Carell; [2018]
  Nyckelord :Nyckelperson; Individen; Account Manager; Industriell marknadsföring; B2B marketing; Relationer; Engagemang; Lojalitet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att vidare klargöra individens roll inom industriell marknadsföring och företagsrelationer. Detta görs genom att binda samman hur engagemangstyper kan leda till lojalitet och hur engagemang samt lojalitet är riktade inom företagsrelationen. LÄS MER

 5. 5. Reglering av värdepappersmarknaden och lagarna som aldrig kommer i kapp - [Uppsats om insiderlagstiftningen och anmälningsplikten vid värdepappersförvärv och hur dessa påverkas av det moderna samhället]

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Johan Åkesson; [2018]
  Nyckelord :Insiderhandel; Lagen om anmälningsplikt; Insiderlagstiftning; Handelsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Information sprids och delas på bara några få sekunder i dagens moderna digitala samhälle. Detta påverkar även finansmarknaden som måste anpassa sig till det nya snabbrörliga samhället. Dagens digitala samhälle har skapat ett behov av regleringar av finansmarknaden och dessa lagar. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Nyckelpersoner.

Din email-adress: