Sökning: "Nyfödd prematur påverkan transport"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nyfödd prematur påverkan transport.

  1. 1. Transporter av prematura och sjuka barn

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

    Författare :Anne Rosenkvist; Jenny Rydell; [2014]
    Nyckelord :Affect; Newborn; Premature; Transport; Nyfödd prematur påverkan transport;

    Sammanfattning : I Sverige sker cirka 2500 transporter av nyfödda barn varje år. Socialstyrelsen publicerade i slutet av år 2013 en ny vägledning ”Vård av extremt tidigt födda barn”. Ett av de områden som har prioriterats är neonatala transporter. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Nyfödd prematur påverkan transport.

Din email-adress: