Sökning: "OFFER"

Visar resultat 1 - 5 av 3211 uppsatser innehållade ordet OFFER.

 1. 1. Empowered at Dusk - A Qualitative Study About Sex Work Activism in Kampala

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Hanna Jörnéus; Paula Pönkänen; [2017-01-24]
  Nyckelord :Sex work; Activism; Peer support; Empowerment; Uganda; Safer Sex Work;

  Sammanfattning : Sex workers around the world have always suffered from discrimination and stigmatization. This puts them in a vulnerable situation because of little social support. In the Ugandan context, sex workers suffer from stigma due to both legal and cultural practices. LÄS MER

 2. 2. Barnhälsovårdssjuksköterskors erfarenheter vid hembesök hos familjer med barn som är åtta månader gamla

  Magister-uppsats,

  Författare :Maria Mörling; Liubov Vasilieva; [2017-01-05]
  Nyckelord :hembesök; erfarenhet; BHV-sjuksköterska; BVC; empowerment; etisk stress; home visit; experience; child health care nurse; child health care; empowerment; ethic stress;

  Sammanfattning : Bakgrund: Enligt barnhälsovårdsprogrammet ska barnavårdscentraler erbjuda hembesök till alla familjer när deras barn är åtta månader gamla. I dagsläget erbjuder endast enstaka barnavårdscentraler hembesöket. LÄS MER

 3. 3. Barn som nära anhörig : när ett syskon eller en förälder är svårt sjuk

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Stina Christensen; Karin Uhlin; [2017]
  Nyckelord :Bereavement; children; support; nurse; severe illness; Förlust; barn; stöd; sjuksköterska; svår sjukdom;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att som barn ha ett svårt sjukt syskon eller förälder är en traumatisk händelse som kan leda till en kris. Då barn uppfattar döden och förluster på olika sätt beroende på person och ålder, bearbetar de även en kris på olika sätt. LÄS MER

 4. 4. Närståendes upplevelser av att vårda en familjemedlem i hemmet vid livets slutskede : litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Genet Mulugeta; Yuki Nakamura; [2017]
  Nyckelord :Relative; Palliative care; Experiences; Home care; SOC; Närstående; Palliativ vård; Upplevelser; Hemmet; Omvårdnad; KASAM;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den tekniska utvecklingen har möjliggjort för många, om än inte alla, med obotliga sjukdomar, att kunna tillbringa sin sista tid i hemmet. Hemmiljön ger förutsättningar för gemensamhet och jämlikhet där både patienter och närstående kan utföra vardagliga aktiviteter tillsammans som förut. LÄS MER

 5. 5. Om samordnade förfaranden och vertikala begränsningar mellan elektroniska kommunikationstjänster och informationssamhällets leverantörer vid avtal om avgiftsfri datatrafik

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Amelia Andersdotter; [2017]
  Nyckelord :verticalrestraints; competition; zerorating; article101; verticalagreements; competitionlaw; economics; telecommunications; socialmedia; journalism; newsmedia; electronicnetworks; electronic; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker vertikala begränsningar mellan aktörer i kommunikationssektorn och klargör i vilken utsträckning den vanliga konkurrensrätten (så kallade ex post-åtgärder, som vidtas förstnär ett missbruk kunnat konstateras) kan vara ett verktyg för att åtgärda konkurrensbegränsningar som uppstår till följd av vertikala avtal mellan tillhandahållare av elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster samt vissa av informationssamhällets tjänster. Då antalet sådana avtal som kan slutas är mycket stor, är undersökningen emellertid avgränsad till två specifika (presumtiva) vertikala avtal som diskuterats i Sverige under senare år, och som i egenskap av varandes sådana avtal skapat även politiska kontroverser. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet OFFER.

Din email-adress: