Sökning: "OFFER"

Visar resultat 1 - 5 av 3628 uppsatser innehållade ordet OFFER.

 1. 1. Reforming the world of excess A field study of the state compensation unit in the Swedish Migration Agency

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Rami Marashli; [2017-12-07]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : MSc in Management.... LÄS MER

 2. 2. Utmaningar i offentliga sektorns digitaliseringsarbete En empirisk studie av de utmaningar som kan försvåra en kommuns fortlöpande digitalisering

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Mats Jadeskär; Robert Lyckvi; [2017-10-26]
  Nyckelord :Digitalisering; offentlig förvaltning; komplexitet; samförstånd; resurser; förändringsledning;

  Sammanfattning : Sweden's municipalities and the county councils are facing a massive workload thatis connected to change; the vision is that Sweden will in 2025 fully utilize the digitaltechnology. The aim is to become the world leader in using and taking the advantageof digitalization that can be offer in e-health and administration. LÄS MER

 3. 3. The uses of news media in the context of acculturation A quantitative study among foreign-born in Sweden.

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Tony Börjesson; [2017-10-26]
  Nyckelord :News use; News media; Acculturation; Gratifications; Integration; Mass communication; Intercultural communication;

  Sammanfattning : News media are an important function in a democracy by providing news and information to thecitizens and at the same time considered to facilitate adaptation and integration into society. RecentOfficial Reports of the Swedish Government have stressed concerns regarding the developmentshowing that part of the population with a foreign background in Sweden does not use traditionalnews media. LÄS MER

 4. 4. URBANISERINGENS OFFER BERÄTTAR En studie av strategiskt berättande i krympande landsbygdskommuner i Norrlands inland

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Lars Teglund; [2017-10-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractUppsats/Examensarbete: 15 hp Program och/eller kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap Nivå: Grundnivå Termin/år: Vt2017 Handledare: Magnus Fredriksson Kursansvarig: Malin Sveningsson Sidantal: 43 Antal ord: 15 605 Nyckelord:Strategiskt berättande, strategisk kommunikation, deltagarorienterad kommunikation, landsbygdskommuner, kommuner, rationalitetsprinciper, aktantroller, agentroller, hyckleri Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur kommuner konstruerar berättelser för att framställa en positiv bild av kommunen, när dess faktiska verklighet framstår som negativ. Teori: Blandning av aktantroller (Greimas, 1966), agentroller (Propps, 1968) för att undersöka berättelsestrukturen, och Boltanski och Thévenots (2006) rationalitetsprinciper för att blottlägga vilka värden som realiseras. LÄS MER

 5. 5. Skuldkvotens regionala skillnader - En ekonometrisk panelstudie för Sveriges kommunala skillnader i hushållens skuldkvot under perioden 2010-2015.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Jonas Håkansson; Axel Persson; [2017-09-20]
  Nyckelord :Skuldkvot; Skuldsättning; Kommun; Paneldata;

  Sammanfattning : Since the mid-1990’s, citizens of Sweden have nearly doubled their income-debt ratio and international institutions such as IMF and OECD consider the indebtedness to be of considerable risk for Sweden’s economy. In 2013, Riksbanken started to gather credit-information from the largest operative banks in purpose of acquiring a better perception of household debt risk. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet OFFER.

Din email-adress: