Sökning: "Occupational Balance Questionnaire OBQ"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Occupational Balance Questionnaire OBQ.

 1. 1. Aktivitetsbalans hos gymnasieungdomar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Malin Almgren; Jenny Olsson; [2017]
  Nyckelord :aktivitetsmönster; Occupational Balance Questionnaire OBQ ; skolarbete utanför skoltid; stress;

  Sammanfattning : Ungdomar spenderar stor del av sin tid i skolan och upplever en minskad tid till fritid på grund av skolarbete. Tiden utanför skoltid är viktig för återhämtning och för att upprätthålla aktivitetsbalansen samt motverka stressrelaterad ohälsa. LÄS MER

 2. 2. Självskattad aktivitetsbalans hos vuxna med Ehlers-Danlos Syndrom

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Emilia Cartne; Liselott Persson; [2017]
  Nyckelord :Ehlers-Danlos Syndrom; aktivitet; aktivitetsbalans; Occupational Balance Questionnaire Lunds universitet; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Individer med diagnosen Ehlers-Danlos Syndrom (EDS) kan uppleva symtom som smärta och fatigue vilket kan påverka deras aktivitetsbalans. Forskning och studier kring hur individer med EDS skattar sin aktivitetsbalans är nästintill obefintlig. LÄS MER

 3. 3. Aktivitetsbalans : Högskolelärares självskattade aktivitetsbalans

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Jessica Boo; Madelene Herborn Olsson; [2016]
  Nyckelord :Activity; Flow; Occupational balance questionnaire OBQ ; Occupational therapy; Working hours; Aktivitet; Arbetsterapi; Arbetstid; Flow; Occupational Balance Questionnaire OBQ ;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Självskattad aktivitetsbalans hos vuxna med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Emma Granberg; Maria Johansson; [2015]
  Nyckelord :occupational therapy; daily activities; neuropsychiatric diagnosis; life balance; Occupational Balance Questionnaire; arbetsterapi; dagliga aktiviteter; livsbalans; neuropsykiatrisk diagnos; Occupational Balance Questionnarie;

  Sammanfattning : Personer med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning kan ha olika svårigheter som påverkar de dagliga aktiviteterna i vardagen. Aktivitetsbalans är ett begrepp som ofta används inom arbetsterapi och beskriver en individs uppfattning av att ha en tillfredsställande mängd av aktiviteter och rätt variation mellan olika aktiviteter. LÄS MER

 5. 5. självupplevd aktivitetsbalans i vardag och i arbete : Enkätundersökning gjord på sjuksköterskor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Elin Sjöqvist Corbeil; Rezana Zeka; [2015]
  Nyckelord :KEDS; Mental illness; OBQ; Occupation; Young female; Aktivitet; KEDS; OBQ; Psykisk ohälsa; unga kvinnor;

  Sammanfattning : The aim is to investigate and map the relationship between self-perceived work stress and self-rated activity balance in everyday life among young female nurses. The quantitative survey is made on 30 young female nurses aged 22-35, working in hospitals in south- and central Sweden. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Occupational Balance Questionnaire OBQ.

Din email-adress: