Sökning: "Odileine Engquist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Odileine Engquist.

  1. 1. Samtal och kollektivt lärande : En observationsstudie av arbetsmötens lärandepotential

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik; Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

    Författare :Odileine Engquist; Kristina Forsgren; [2018]
    Nyckelord :pedagogik; kollektivt lärande; arbetsliv; arbetsplatsmöte; samspel; samtal; dialog; diskussion; debatt;

    Sammanfattning : I dagens specialiserade arbeten ställs ofta stora krav på varje medarbetares samarbetsförmåga och att åstadkomma saker tillsammans mot ett gemensamt mål eller projektutfall. En viktig arena för lärande i organisationer är arbetsmöten där människor möts för att samarbeta och hantera olika ärenden. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Odileine Engquist.

Din email-adress: