Sökning: "Older people"

Visar resultat 1 - 5 av 789 uppsatser innehållade orden Older people.

 1. 1. Äldre immigranters kontakt med hälso- och sjukvården – en litteraturstudie kring tillgänglighet och nyttjande

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Karolina Thörnqvist; [2018-01-02]
  Nyckelord :Äldre immigranter; tillgänglig hälso- och sjukvård; kultur och språkbarriärer; Older immigrants; accessible health care; culture and language barriers;

  Sammanfattning : BACKGROUND: Older immigrants is a growing population. The Swedish health caresystem isobligated to provide all people with care on equale terms. Systematic differenses in health creatsunequale health disparences. Older immigrants health is worse than the older native population. LÄS MER

 2. 2. Ett lyft i vardagen: En beskrivning av äldre personers upplevelser av att ha deltagit i projektet ’Äldre på vift’

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Emma Johansson; Susanna Björklund; [2018]
  Nyckelord :ctive ageing; participation; self-capacity; social activities; well-being; aktivt åldrande; delaktighet; egen förmåga; sociala aktiviteter; välbefinnande;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet var att beskriva äldre personers upplevelser av att ha deltagit i projektet ’Äldre på vift’. Författarna valde en kvalitativ design. Intervjuer genomfördes för att beskriva information om deltagarnas upplevelser av att ha deltagit i projektet ’Äldre på vift’ i Nässjö kommun. LÄS MER

 3. 3. "Det väcker fler etiska funderingar när det gäller äldre personer" : En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelser kring den etiska synen på äldre med alkoholmissbruk

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa

  Författare :Evelina Sandbäck; Jonna Selin; [2018]
  Nyckelord :Elderly; alcoholism; addiction; ethic; assessment; ageism; Äldre; alkoholmissbruk; etik; bedömning; ålderism;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to investigate how social workers looked at the possibility that their ethical view of elderly with alcohol abuse affects their assessments. We used semi structured interview, where we interviewed six social workers that works with addiction. LÄS MER

 4. 4. Kan vi övertyga dig att rädda klimatet? - en studie av inramning i relation till ålder och politik

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Mikaela Ragnwald; Josefin Eidrup Dahlberg; [2018]
  Nyckelord :framing; political orientation; climate change; political difference; communication; Social Sciences;

  Sammanfattning : För att kunna ta sig an klimathotet behövs kunskap om hur vi mest effektivt kommunicerar information relaterat till detta. Tidigare forskning har visat att människor tenderar att ta till sig olika typer av argument beroende på politiska faktorer och ålder. Denna studie syftade till att undersöka hur detta ter sig i Sverige. LÄS MER

 5. 5. Får jag ställa en korkad fråga - äldre immigrant, vad betyder det? : En kvalitativ studie om hemtjänstpersonals konstruktion av äldre immigranter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Idalina Brito; Olivia Dreierström; [2018]
  Nyckelord :Elderly; immigrants; home care professionals; social construction; categories.;

  Sammanfattning : The aim of this study was to understand how home care professionals construct older immigrants. The study was conducted by a social constructional perspective. The study consists of focus group interviews with three different home care groups. The data was analysed by using the theoretical concepts Categorizing and Making of the Others. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Older people.

Din email-adress: