Sökning: "Om tandvård"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade orden Om tandvård.

 1. 1. Barns delaktighet och användning av bildstöd - en pilotstudie av KomHIT-modellen i allmäntandvård

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Jonna Gunnerek; Agnes Gustavsson; [2016-09-20]
  Nyckelord :barns delaktighet; bildstöd; alternativ och kompletterande kommunikation; universell utformning; allmäntandvård; children s participation; pictorial support; augmentative and alternative communication; universal design; dental health care;

  Sammanfattning : All children have the right to express their opinions and tobe involved in issues and decisions that concern them. Through twosub studies, this study examines children’s participation in dental carein relation to increased communicative accessibility. LÄS MER

 2. 2. Munbedömningar och planerade åtgärder mot munproblem utförda på omsorgsberoende äldre : - En registerstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ. Oral hälsa

  Författare :Veronica Rantzow; [2016]
  Nyckelord :actions; elderly; nursing; oral assesment guide; oral health; munbedömningsformulär; oral hälsa; omvårdnad; åtgärder; äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund:Ökad medellivslängd och förbättrad tandhälsa har medfört att allt fler tänder behålls upp i hög ålder, ofta med avancerade protetiska konstruktioner, vilket medför högre krav och större behov av munvård. Trots detta finns en begränsad kunskap om omsorgsberoendes munhälsa och det finns ett stort behov av att kunna ge denna grupp rätt insatser och åtgärder när det gäller mun- och tandvård. LÄS MER

 3. 3. Hälsolitteracitet i hälsosamtal med nyanlända : En intervjustudie med sjuksköterskor

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Katarina Ekström; Margareta Olsson; [2016]
  Nyckelord :Hälsolitteracitet; Transkulturell omvårdnad; Kommunikation;

  Sammanfattning : Bakgrund Alla som söker asyl i Sverige ska erbjudas en hälsoundersökning vars syfte är att uppmärksamma behov av vård, tillgodose eventuella behov kring smittskydd samt informera om möjlighet till hälso- och sjukvård och tandvård. Hälsolitteracitet påverkar människors förmåga att fatta självständiga beslut i hälsofrågor. LÄS MER

 4. 4. Lex Norrköping : The Norrköping Water Fluoridation Trials 1952-1962 and the Passing of the 1962 Water Fluoridation Act

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Jonatan Samuelsson; [2016]
  Nyckelord :science; dentistry; dentists; public health; caries; caries prevention; science and policy; history; history of science; uncertainty; scientization; Roger Pielke Jr.; Daniel Sarewitz; fluorides; fluoridation; Norrköping; The Honest Broker; vetenskap; tandläkare; tandvård; folkhälsa; tandvård; karies; kariesprevention; vetenskap och politik; historia; vetenskapshistoria; osäkerhet; scientization; Roger Pielke Jr.; Daniel Sarewitz; fluor; fluoridering; The Honest Broker; Norrköping;

  Sammanfattning : This thesis studies how scientists and science were put to use in the passing of the 1962 Water Fluoridation Act. The law was created for a specific purpose: that of facilitating the continuation of the water fluoridation trials that had been under way in Norrköping until January 1962, when they were forced to cease, having been deemed illegal by the Supreme Administrative Court. LÄS MER

 5. 5. Alex går till tandläkaren : Ett arbete om att använda bildberättelser för att informera barn i 6-8års ålder om tandvårdsbesök

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Annika Lundin; [2016]
  Nyckelord :visuell berättarteknik; bildberättelser;

  Sammanfattning : SammanfattningI detta arbete har jag tagit fram ett gestaltningsförslag till ett informationsmaterial om tandvård för målgruppen barn i åldern 6-8 år.Jag har undersökt hur bildberättelser kan användas tillsammans med informativa illustrationer för att förmedla information om tandvårdsbesök till målgruppen. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Om tandvård.

Din email-adress: