Sökning: "Om tandvård"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade orden Om tandvård.

 1. 1. Oral health knowledge among nursing students

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ. Oral hälsa; Högskolan i Jönköping/HHJ. Oral hälsa

  Författare :Helen Odisho; Hina Khan; [2017]
  Nyckelord :Caregivers; Education; Oral diseases; Oral hygiene.; Munhygien; Omhändertagande; Orala sjukdomar; Utbildning.;

  Sammanfattning : Background: Oral health is a part of general health and it is therefore important that nurses are able to detect abnormalities in the mouth to refer to dental care. Aim: The aim of this study was to examine oral health knowledge regarding oral diseases and oral hygiene among nursing students at two universities - InHolland University and University of Victoria [UVic]. LÄS MER

 2. 2. Hälso- och sjukvårdspersonals kunskap om karies samt vilken patientinformation som ges om oral hälsa i möten med barn och ungdomar med astma. : En pilotstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ. Oral hälsa

  Författare :Charlotte Johansson; [2017]
  Nyckelord :Astma; Kunskap; Munhälsa; Samverkan; Unga;

  Sammanfattning : Bakgrund: För att främja en god oral och allmän hälsa så har nationella och internationella mål utarbetats. Ett sätt för att uppnå målen kan vara att samarbeta och samverka mellan olika yrkeskategorier. Syfte: Syftet för studien var att undersöka hälso- och sjukvårdspersonals kunskap om oral hälsa vid astma hos barn och ungdomar. LÄS MER

 3. 3. Vad vet gymnasieelever om dentala erosioner? - En enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Odontologiska fakulteten

  Författare :Kristina Furundzic; Joy Malmberg; [2017]
  Nyckelord :dental erosion; erosion; erosionsskador; ungdomars kunskap; tandvård; karies; beteende; kunskap; hälsomedvetande; gymnasieelever;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med studien var att ta reda på vad gymnasieelver på St Petri skola i Malmö vet om dentala erosioner. Material och metod För att undersöka detta sammanställdes en enkät med 12 flervalsfrågor och en essäfråga. Enkäten delades ut till 239 elever på det samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga programet. LÄS MER

 4. 4. Uppsökande tandvård och upplevelser om dess effekt på oral hälsa hos beroende äldre

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ. Oral hälsa

  Författare :Anna Czarnecka; [2017]
  Nyckelord :dental hygienists; domiciliary dental care; elder care homes; oral health; oral hälsa; tandhygienister; uppsökande tandvård; vårdboende;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att undersöka tandhygienisters erfarenheter av uppsökande tandvård och deras upplevelser om dess effekt på oral hälsa hos beroende äldre. Metod: Studien bygger på en kvalitativ metod med en induktiv ansats. Nio legitimerade tandhygienister som arbetar med uppsökande tandvård inkluderades i studien. LÄS MER

 5. 5. Behandlingsmetoder för barn och vuxna med tandvårdsrädsla : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Maria Henrysson; Karita Olsén; [2017]
  Nyckelord :Fobi; kognitiv beteendeterapi; oralhälsa; sedering; tandvård;

  Sammanfattning : Introduktion: Tandvårdsrädsla återfinns bland både vuxna och barn i befolkningen. Denna rädsla utvecklas under påverkan av flera olika faktorer och är ofta stark och svår att kontrollera. Denna rädsla kan påverka munhälsan och livskvalitén negativt. Därför är den viktig att behandla. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Om tandvård.

Din email-adress: