Sökning: "Om tandvård"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade orden Om tandvård.

 1. 1. Ungdomars attityder till oral hälsa och upplevelse av att ha fått ta del av en beteendevetenskaplig intervention samt dess effekt på munhygienbeteende.

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ. Oral hälsa

  Författare :Elisabeth Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Dental care; mixed-methods; sense of coherence; transtheoretical model; Känsla av sammanhang; mixad metod; tandvård; transteoretiska modellen;

  Sammanfattning : Syfte: Pröva en integrerad metod av den transteoretiska modellen och begreppet känsla av sammanhang hos ungdomar gällande munhygienbeteende och upplevelse av intervention och reflektioner kring oral hälsa. Metod: Studien utfördes med en mixad metod. Urvalet bestod av 20 ungdomar där 11 valde att delta. LÄS MER

 2. 2. Oral health knowledge among nursing students

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ. Oral hälsa; Högskolan i Jönköping/HHJ. Oral hälsa

  Författare :Helen Odisho; Hina Khan; [2017]
  Nyckelord :Caregivers; Education; Oral diseases; Oral hygiene.; Munhygien; Omhändertagande; Orala sjukdomar; Utbildning.;

  Sammanfattning : Background: Oral health is a part of general health and it is therefore important that nurses are able to detect abnormalities in the mouth to refer to dental care. Aim: The aim of this study was to examine oral health knowledge regarding oral diseases and oral hygiene among nursing students at two universities - InHolland University and University of Victoria [UVic]. LÄS MER

 3. 3. Vad vet gymnasieelever om dentala erosioner? - En enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Odontologiska fakulteten

  Författare :Kristina Furundzic; Joy Malmberg; [2017]
  Nyckelord :dental erosion; erosion; erosionsskador; ungdomars kunskap; tandvård; karies; beteende; kunskap; hälsomedvetande; gymnasieelever;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med studien var att ta reda på vad gymnasieelver på St Petri skola i Malmö vet om dentala erosioner. Material och metod För att undersöka detta sammanställdes en enkät med 12 flervalsfrågor och en essäfråga. Enkäten delades ut till 239 elever på det samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga programet. LÄS MER

 4. 4. Ungdomars kunskap och attityd till oral hälsa samt inställning till fortsatt tandvård efter de kostnadsfria åren

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Regina Helin; MajaKajsa Jansson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduktion: Folktandvården erbjuder alla barn och ungdomar kostnadsfri tandvård till och med det år ungdomarna fyller 21 år, åren kallas för friår. Det är inte alla som fortsätter gå regelbundet efter att friåren upphört, vilket kan ha att göra med ungdomars kunskap och attityd. LÄS MER

 5. 5. Uppsökande tandvård och upplevelser om dess effekt på oral hälsa hos beroende äldre

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ. Oral hälsa

  Författare :Anna Czarnecka; [2017]
  Nyckelord :dental hygienists; domiciliary dental care; elder care homes; oral health; oral hälsa; tandhygienister; uppsökande tandvård; vårdboende;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att undersöka tandhygienisters erfarenheter av uppsökande tandvård och deras upplevelser om dess effekt på oral hälsa hos beroende äldre. Metod: Studien bygger på en kvalitativ metod med en induktiv ansats. Nio legitimerade tandhygienister som arbetar med uppsökande tandvård inkluderades i studien. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Om tandvård.

Din email-adress: