Sökning: "Om tandvård"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade orden Om tandvård.

 1. 1. Bildstöd och samtalsmatta i specialisttandvård för barn och ungdomar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ. Oral hälsa

  Författare :Anna Jönsson; [2018]
  Nyckelord :AKK; barn; kommunikation; tandvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: För att underlätta kommunikationen med barn och ungdomar i tandvården används ibland bilder. I vilken utsträckning det används är dock relativt okänt. Syftet med examensarbetet var att kartlägga användandet av bildstöd och metoden samtalsmatta på specialistavdelningar för barn- och ungdomstandvård i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Är ersättning av tänder ett lämpligt behandlingsalternativ för hundar? Överlevnad- och lyckandefrekvens av tandersättningar för hundar i en retrospektiv studie med hjälp av djurpatienters journaler

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten

  Författare :Ferizada Mehmedovic; Renáta Koltai; [2018]
  Nyckelord :Dental implants; Dogs; Fixed prosthodontics; Crowns; Success and survival; Treatment option; Cementering; Ersättning; Behandlingsalternativ; Canin;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte Syftet med föreliggande studie är att undersöka om ersättning av tänder kan vara ett lämpligt behandlingsalternativ för hundar och undersöka överlevnad- samt lyckandefrekvens av olika typer av tandersättningar för hundar i en retrospektiv studie med hjälp av djurpatienters journaler. Material och metod Etisk prövning utfördes och sammanlagt kontaktades 52 stycken veterinärkliniker eller personer som erbjuder tandvård för hundar i sina verksamheter. LÄS MER

 3. 3. Oral health knowledge among nursing students

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ. Oral hälsa; Högskolan i Jönköping/HHJ. Oral hälsa

  Författare :Helen Odisho; Hina Khan; [2017]
  Nyckelord :Caregivers; Education; Oral diseases; Oral hygiene.; Munhygien; Omhändertagande; Orala sjukdomar; Utbildning.;

  Sammanfattning : Background: Oral health is a part of general health and it is therefore important that nurses are able to detect abnormalities in the mouth to refer to dental care. Aim: The aim of this study was to examine oral health knowledge regarding oral diseases and oral hygiene among nursing students at two universities - InHolland University and University of Victoria [UVic]. LÄS MER

 4. 4. Hälso- och sjukvårdspersonals kunskap om karies samt vilken patientinformation som ges om oral hälsa i möten med barn och ungdomar med astma. : En pilotstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ. Oral hälsa

  Författare :Charlotte Johansson; [2017]
  Nyckelord :Astma; Kunskap; Munhälsa; Samverkan; Unga;

  Sammanfattning : Bakgrund: För att främja en god oral och allmän hälsa så har nationella och internationella mål utarbetats. Ett sätt för att uppnå målen kan vara att samarbeta och samverka mellan olika yrkeskategorier. Syfte: Syftet för studien var att undersöka hälso- och sjukvårdspersonals kunskap om oral hälsa vid astma hos barn och ungdomar. LÄS MER

 5. 5. Vad vet gymnasieelever om dentala erosioner? - En enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Odontologiska fakulteten

  Författare :Kristina Furundzic; Joy Malmberg; [2017]
  Nyckelord :dental erosion; erosion; erosionsskador; ungdomars kunskap; tandvård; karies; beteende; kunskap; hälsomedvetande; gymnasieelever;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med studien var att ta reda på vad gymnasieelver på St Petri skola i Malmö vet om dentala erosioner. Material och metod För att undersöka detta sammanställdes en enkät med 12 flervalsfrågor och en essäfråga. Enkäten delades ut till 239 elever på det samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga programet. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Om tandvård.

Din email-adress: