Sökning: "Om tandvård"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade orden Om tandvård.

 1. 1. Ungdomars kunskap och attityd till oral hälsa samt inställning till fortsatt tandvård efter de kostnadsfria åren

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Regina Helin; MajaKajsa Jansson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduktion: Folktandvården erbjuder alla barn och ungdomar kostnadsfri tandvård till och med det år ungdomarna fyller 21 år, åren kallas för friår. Det är inte alla som fortsätter gå regelbundet efter att friåren upphört, vilket kan ha att göra med ungdomars kunskap och attityd. LÄS MER

 2. 2. Vad vet gymnasieelever om dentala erosioner? - En enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Odontologiska fakulteten

  Författare :Kristina Furundzic; Joy Malmberg; [2017]
  Nyckelord :dental erosion; erosion; erosionsskador; ungdomars kunskap; tandvård; karies; beteende; kunskap; hälsomedvetande; gymnasieelever;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med studien var att ta reda på vad gymnasieelver på St Petri skola i Malmö vet om dentala erosioner. Material och metod För att undersöka detta sammanställdes en enkät med 12 flervalsfrågor och en essäfråga. Enkäten delades ut till 239 elever på det samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga programet. LÄS MER

 3. 3. Behandlingsmetoder för barn och vuxna med tandvårdsrädsla : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Maria Henrysson; Karita Olsén; [2017]
  Nyckelord :Fobi; kognitiv beteendeterapi; oralhälsa; sedering; tandvård;

  Sammanfattning : Introduktion: Tandvårdsrädsla återfinns bland både vuxna och barn i befolkningen. Denna rädsla utvecklas under påverkan av flera olika faktorer och är ofta stark och svår att kontrollera. Denna rädsla kan påverka munhälsan och livskvalitén negativt. Därför är den viktig att behandla. LÄS MER

 4. 4. Barns delaktighet och användning av bildstöd - en pilotstudie av KomHIT-modellen i allmäntandvård

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Jonna Gunnerek; Agnes Gustavsson; [2016-09-20]
  Nyckelord :barns delaktighet; bildstöd; alternativ och kompletterande kommunikation; universell utformning; allmäntandvård; children s participation; pictorial support; augmentative and alternative communication; universal design; dental health care;

  Sammanfattning : All children have the right to express their opinions and tobe involved in issues and decisions that concern them. Through twosub studies, this study examines children’s participation in dental carein relation to increased communicative accessibility. LÄS MER

 5. 5. Munbedömningar och planerade åtgärder mot munproblem utförda på omsorgsberoende äldre : - En registerstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ. Oral hälsa

  Författare :Veronica Rantzow; [2016]
  Nyckelord :actions; elderly; nursing; oral assesment guide; oral health; munbedömningsformulär; oral hälsa; omvårdnad; åtgärder; äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ökad medellivslängd och förbättrad tandhälsa har medfört att allt fler tänder behålls upp i hög ålder, ofta med avancerade protetiska konstruktioner, vilket medför högre krav och större behov av munvård. Trots detta finns en begränsad kunskap om omsorgsberoendes munhälsa och det finns ett stort behov av att kunna ge denna grupp rätt insatser och åtgärder när det gäller mun- och tandvård. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Om tandvård.

Din email-adress: