Sökning: "One-way"

Visar resultat 1 - 5 av 1587 uppsatser innehållade ordet One-way.

 1. 1. Från ettor och nollor till ett språk svenskarna kan förstå En kvantitativ studie om hur IT-läckan på Transportstyrelsen rapporterades i svensk dagspress

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Frida Wall; Lilly Kronlund; [2018-02-08]
  Nyckelord :IT; Transportstyrelsen; IT-läckan; IT-skandalen; Regeringskrisen; Nyhetsrapportering; gestaltning; det journalistiska uppdraget; spekulationer; nyhetsvärdering; nyhetsvinkling; IT; the transport agency; IT leak; IT scandal; the Swedish government crisis; news reporting; framing; the journalism mission; speculations; news value; news angling;

  Sammanfattning : PurposeUnder the year of 2017 could everybody follow the news about the Swedish government’soutsourcing of Transportstyrelsen’s IT operations. Somewhere the procurement had gone wrong and confidential information had been compromised. LÄS MER

 2. 2. Subversiva repetitioner. Hur Shadi Ghadirians fotoserie Qajar uttrycker och kommenterar religionens roll i Iran

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Lisa Barkholt Nord; [2018-01-26]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis analyzes the capacity of visual art to discuss religious and sociopolitical issues, proposing subversive aspects in the Iranian artist Shadi Ghadirians photo series Qajar (1998).Qajar mirrors the photographic entry in Iran during the late 19th century, when the then ruler Nasir al-Din Shah started to photograph. LÄS MER

 3. 3. Selecting sustainability management tools for medium sized companies : Development of a structured method for companies in the retail and energy industrial sectors

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Amanda Sievers; [2018]
  Nyckelord :sustainability management; medium size companies; sustainable development; SME; energy industry; clothing retail industry;

  Sammanfattning : Inom området hållbarhetsledning så finns det många verktyg som har utvecklats för att hjälpa företag att adressera och hantera olika delar av hållbarhet. Mängden verktyg som finns tillgängliga innebär att det är en utmaning i sig att välja det bästa möjliga verktyget för ett givet företag. LÄS MER

 4. 4. Medskapare eller mottagare? : En fallstudie av medborgares inflytande genom deltagande i medborgardialoger i Växjö kommun

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Anna Färdig; [2018]
  Nyckelord :Influence; citizen dialogues; participation; municipalities;

  Sammanfattning : How can citizens in a Swedish municipality become more active and involved in the political life? This is an issue that is constantly being discussed. Some argue that one way to increase the citizen’s political influence as well as participation, is by using so-called “citizen dialogues”. LÄS MER

 5. 5. Temporal Consistency of the UERRA Regional Reanalysis: Investigating the Forecast Skill

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Luft-, vatten och landskapslära

  Författare :Adam von Kraemer; [2018]
  Nyckelord :Temporal consistency; reanalysis; forecast skill; UERRA; HARMONIE; Tidsmässig konsistens; återanalys; prognoskvalitet; UERRA; HARMONIE;

  Sammanfattning : Weather forecasting has improved greatly since the middle of the 20th century, thanks to better forecasting models, an evolved weather observing system, and improved ways of assimilating the observation data. However, these large systematical improvements make it difficult to use the weather data for climatological studies. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet One-way.

Din email-adress: