Sökning: "One-way"

Visar resultat 1 - 5 av 1750 uppsatser innehållade ordet One-way.

 1. 1. Vikten av en balanserad lönemodell - En kvantitativ undersökning om sambandet mellan teknikkonsulters lönemodell och deras tendens att lämna sitt företag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Johanna Isaksson Pirtti; Lisa Sjöstedt; [2018-09-21]
  Nyckelord :salary models; tendency to leave; retention; equity; reinforcement;

  Sammanfattning : Purpose The purpose of the study is to examine if there is any relationship between thesalary model of the technical consultants and their tendency to leave the employerand also what type of salary model is considered the most attractive within a groupof technical consultants.Hypotheses Hypothesis 1: The current salary model influences the technical consultant’stendency to leave the employer. LÄS MER

 2. 2. Organisering som mode. En fallstudie av ett startup-företag som tillämpar självorganisering

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Markus Anderberg 19881112 John Olsson; John Olsson; [2018-08-28]
  Nyckelord :Organizing; fintech; the Teal paradigm; startup; autonomy; management; leadership;

  Sammanfattning : The global climate of both competition and environment intensifies as time goes. How do neworganizations compete with already existing global companies? One way is to listen to the increasingdemands from stakeholders that organizations raise their awareness concerning new forms oforganization. LÄS MER

 3. 3. Upplevelser av företagskulturella artefakter - Ett medarbetarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anton Hansén; Oscar Hanson; [2018-08-28]
  Nyckelord :Företagskultur; medarbetare; artefakter; upplevelser; ritualer; symboler; ceremonier; observerbara beteenden;

  Sammanfattning : Corporations today use various resources to compete and gain advantages between oneanother. One of the resources that have a strong effect on a corporation and its ability to becompetitive is organizational culture, as it constitutes norms and organizational guidelines ofhow to behave, talk and work among others. LÄS MER

 4. 4. IS EAR DIRECTION OR INTEGRATED PERCEIVED DIRECTION DOMINANT FOR SPEECH PERCEPTION? Head rotation effects on the right ear advantage

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Alfred Berg; Anton Johansson; [2018-07-04]
  Nyckelord :REA; right ear advantage; speech perception; attention; dextrals;

  Sammanfattning : Right ear advantage (REA) är ett inom språkperception välkänt fenomen där språkljud bearbetas effektivare när de kommer från höger än när de kommer från vänster. José Morais demonstrerade att visuospatial information om ljudkällors position kan påverka REA och att multisensorisk integration således har ett visst inflytande över fenomenet. LÄS MER

 5. 5. Internal and External Habits Formation: Policy Analysis Implications and Bayesian Estimation

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Davide Brignone; [2018-07-02]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : MSc in Economics.... LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet One-way.

Din email-adress: