Sökning: "Operationssjuksköterska kommunikation"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden Operationssjuksköterska kommunikation.

 1. 1. Kommunicera mera! Fast lagom. – En kvalitativ observationsstudie av kommunikationen på en operationssal

  Magister-uppsats,

  Författare :Sofia Mårtensson; [2017-08-04]
  Nyckelord :Kommunikation; operationssal; operationssjuksköterska; teamarbete; atmosfär; communication; operating room; scrub nurse; teamwork; atmosphere;

  Sammanfattning : Bakgrund: En operationssjuksköterska ska kunna kommunicera med sina medarbetare. Arbetsklimatet är teammedlemmarnas helhetsupplevelse av kommunikationen inom teamet. Tidigare forskning visar att det kan uppstå kommunikationsmissar under operationer som påverkar teamet och patienten negativt. LÄS MER

 2. 2. Operationssjuksköterskors uppfattningar av operation med vaken patient : En kvantitativ enkätstudie

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Maria Aldenlöv; Rebecca Lundbäck; [2017]
  Nyckelord :awake patient; communication; mapping; music; nursing care; nurse; operating room; perception; quantitative study; survey; treatment; bemötande; enkät; kartläggning; kommunikation; kvantitativ metod; musik; omvårdnad; operationssjuksköterska; uppfattning; vaken patient;

  Sammanfattning : Att gå från att vara en person till att bli en patient innebär att livet kan förändras. Sårbarhet, utsatthet, förlust av kontroll, rädsla för det okända och stress är vanligt förekommande känslor i samband med operation. LÄS MER

 3. 3. Operationssjuksköterskors erfarenheter av den intraoperativa

  Magister-uppsats,

  Författare :Malin Jönsson; Serosht Mohamad-Poor; [2016-09-16]
  Nyckelord :operationssjuksköterska; anestesisjuksköterska; erfarenhet; kommunikation; intraoperativ; teamarbete; patientsäkerhet; vårdlidande; kvalitativ enkätstudie; theatre nurse; nurse anaesthetist; experience; communication; intraoperative; teamwork; patient safety; suffering of care; qualitative questionnaire study;

  Sammanfattning : Background: The operating theatre consists of a multi-professional team that requires a closecollaboration to ensure patient safety. Studies have shown that poor communication betweendifferent occupational groups may compromise the patient’s safety. LÄS MER

 4. 4. Operationssjuksköterskans upplevelse av att verka för hygienen på operationssalen : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Maria Hansson; Emily Schannong; [2016]
  Nyckelord :Operationssjuksköterska; hygien; vårdlidande;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING BakgrundVårdrelaterade infektioner orsakar patienter stort vårdlidande och kostar samhället mycket pengar. Operationssjuksköterskan ansvarar för hygienen under operationen och ska förhindra att smittspridning sker. LÄS MER

 5. 5. Operationssjuksköterskors användning av intraoperativ kommunikation med patienter : en observationsstudie

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Malin Wahlström; Helén Lestander; [2016]
  Nyckelord :Operating theatre nurse; intraoperative communication; perioperative nursing; person-centered care; Operationssjuksköterska; intraoperativ kommunikation; perioperativ omvårdnad; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Aktuell forskning visar hur användning av intraoperativ kommunikation kan medföra positiva effekter för både patienter och operationssjuksköterskor. Dock saknas forskning om hur användningen ser ut i praxis. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Operationssjuksköterska kommunikation.

Din email-adress: