Sökning: "Organization without managers"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade orden Organization without managers.

 1. 1. Feral Information Systems i Vårdverksamheter : En fallstudie om risker som kan uppstå när de inte uppfyller vårdverksamheters krav på IT-system

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Informatik; Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Informatik

  Författare :Anders Breid; Lemlem Mehari; [2017]
  Nyckelord :FIS; Feral Information Systems; Healthcare; Health Care Organisations; Workarounds; Shadow Systems; FIS; Feral Information Systems; Vilda Informationssystem; Vård och Omsorg; Vårdverksamhet; Workarounds; Shadow Systems;

  Sammanfattning : Although healthcare information systems improve healthcare and efficiency they are often complex and provide a limited service. For these and other similar reasons, users often take it upon themselves to create their own solutions. These user created solutions are called feral information systems. LÄS MER

 2. 2. Ledarskap för aktivitetsbaserade miljöer och arbetssätt

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Annelie Carlberg; [2017]
  Nyckelord :Activity based work; activity based workplace; employee empowerment; identity work; leadership; self management; social support; trust; work without boundaries; Aktivitetsbaserat kontor; aktivitetsbaserat arbetssätt; gränslöst arbetsliv; identitetsarbete; ledarskap; medarbetarskap; självledarskap; socialt stöd; tillit;

  Sammanfattning : I syfte att undersöka vad övergången till en aktivitetsbaserat kontorsmiljö (ABW) innebär för synen på det egna ledarskapet i relation till medarbetarna samt hur chefer hanterat övergången i förhållande till sin chefsidentitet har sex kvinnliga och tre manliga chefer från fyra olika organisationer intervjuats. Intervjuerna analyserades med hjälp av IPA-metoden utifrån teorier om chef-/ ledarskap i förhållande till medarbetarskap och identitetsarbete. LÄS MER

 3. 3. Decision Making in an Organization without Managers

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Lisa Andersson; Sofia Lundgren; [2016-09-20]
  Nyckelord :Decision making; Organization without managers; Distributed leadership; Institutional theory; Social process;

  Sammanfattning : MSc in Management.... LÄS MER

 4. 4. Managing Interruptions for Project managers

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för bygg- och miljöteknik

  Författare :RICHARD MORDU KAMARA; [2016]
  Nyckelord :Workplace interruption; urgency; management; re-organization;

  Sammanfattning : A key barrier to managing time effectively without causing major hinder to success is the common encounter with interruption in everyday work situation. The study replicates and extends on previous work on: a) how and when interruptions occur, b) how managers´ task are affected by interruptions and c) how managers constantly cope with reorganizing their work. LÄS MER

 5. 5. Too much information! : Information-overload from an IT-management perspective

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Viktor Mähler; [2016]
  Nyckelord :IT-management; Information overload; Technostress; Organizations; Interruptions; Multitasking;

  Sammanfattning : As workplaces have become more digitalized and improvements constantly being made in order to optimize performance, it becomes pivotal for managers to understand how stress within organizations can be linked to the information- and communication technology within them. This thesis addresses the research gap of several studies existing regarding technology-related stress, but where a majority of them are quantitative in nature and overlooking the important aspect of organizational culture. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Organization without managers.

Din email-adress: