Sökning: "Organization without managers"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden Organization without managers.

 1. 1. Decision Making in an Organization without Managers

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Lisa Andersson; Sofia Lundgren; [2016-09-20]
  Nyckelord :Decision making; Organization without managers; Distributed leadership; Institutional theory; Social process;

  Sammanfattning : MSc in Management.... LÄS MER

 2. 2. Lean Manufacturing and Company Integration In Swedish and Danish Machining Industry

  Master-uppsats, Lunds universitet/Industriell Produktion

  Författare :Daniel Carlsson; Peter Fröberg; [2016]
  Nyckelord :Lean; Lean Production; Lean Manufacturing; the Toyota Way; the two katas; Kata; Improvement kata; Coaching kata; Lean Philosophy; Lean Process; Lean People and Partners; People and Partners; Lean Problem Solving; LPA; Company Integration; CI; Vertical Integration; Cross-functional Integration; Horizontal Integration; CIM.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Abstract Title: Lean Manufacturing and Company Integration in Swedish and Danish Machining Industry. Authors: Daniel Carlsson and Peter Fröberg, Industrial Engineering and Management, Faculty of Engineering at Lund University. LÄS MER

 3. 3. How Initial Public Offerings Change Management Control System Packages

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Christopher Sander; Clara Laidlaw; [2016]
  Nyckelord :change; management control system change; management control system package; initial public offering;

  Sammanfattning : This study aims to further develop research, from a management approach, by studying how MCS packages change when an organization undergoes an initial public offering. Furthermore, it aims to use Malmi and Brown’s (2008) management control system package in order to categorize and analyze the complexity of organizational change brought on by an initial public offering. LÄS MER

 4. 4. Förmågan att organisera utan att begränsa : En studie om motstridigheterna i hanteringen av personalpolicys och rutiner ur ett human resource management-perspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Daniella Roppen Magnusson; Laura Johnsson; [2016]
  Nyckelord :personnel policy; routine; HRM; motivation; commitment; organizational culture; values; organize; limitations; autonomy; guidelines; large companies; personnel management; contradictions; personalpolicy; rutin; HRM; motivation; engagemang; organisationskultur; värderingar; organisera; begränsa; självständighet; riktlinjer; stora företag; personalledning; motstridighet;

  Sammanfattning : Frågeställningar:- Varför är arbetet med HRM genom personalpolicys och rutiner väsentligt för företag?- Hur arbetar företag med personalpolicys och rutiner i förhållande till motivation och engagemang?- Hur arbetar företag med personalpolicys och rutiner i förhållande till organisationskultur och värderingar?SyfteSyftet med studien är att skapa en förståelse över hur företag arbetar med HRM för att hantera motstridigheter som kan uppkomma i arbetet med personalpolicys och rutinerMetodUndersökningen genomfördes med en kvalitativ forskningsmetod där empiriskt material samlades in genom semistrukturerade intervjuer med relevanta respondenter inom HR på stora företag. Undersökningen har genomförts med en jämförande design. LÄS MER

 5. 5. Bibliotek för alla! Av alla? : En studie av bibliotekschefers tankar om mångfald inom biblioteksorganisationen

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Sarah Meier; [2016]
  Nyckelord :Public libraries; Diversity in the workplace; Executives; Employees – Recruiting; Libraries – aims and objectives; Organizational sociology; Folkbibliotek; Mångfald på arbetsplatsen; Chefer; Rekrytering; Bibliotekens mål och uppgifter; Organisationsteori;

  Sammanfattning : This thesis examines library managers' attitude to the composition of the library workforce and their perceived resources and power to promote a library workforce which better represents the community in which it operates. What do the managers consider causes this composition and what changes do they find possible to implement in the future. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Organization without managers.

Din email-adress: