Sökning: "Organization without managers"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden Organization without managers.

 1. 1. A Field Study in Shipping: Near Miss, A Mantra With Dubious Effect on Safety

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Mikkel Andersen; [2018]
  Nyckelord :Shipping; ISM code; Near-miss; progressive safety; awareness; loss prevention; accident pyramid; KPI; learning; power relations; FLMU06; Social Sciences;

  Sammanfattning : Safety is intertwined with learning, without learning safety would be a static construct. To advance, safety concepts and theories all rely on the art of processing knowledge and though learning attaining a contributing effect. LÄS MER

 2. 2. Management of intrinsic competencies for sustainable organizational growth : The study of the Swedish construction industry

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Faris E Alaqra; Patrik Leveau; [2018]
  Nyckelord :Communication; Motivation and Cohesion; Organizational Behavior and Structure; Internal Organizational Development; Sustainable Organizational Growth; Swedish Construction Industry; Sustainability;

  Sammanfattning : Introduction: The study focuses on organizations that operate in the construction industry. The organizations studied are Skanska, Veidekke, and Serneke. The three organizations are established organizations in the Scandinavian construction industry. LÄS MER

 3. 3. The role of project director and its needed competencies - A study on large infrastructure projects in Sweden

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för bygg- och miljöteknik

  Författare :HENRIK MADSEN; PONTUS PYYKKÖ; [2017]
  Nyckelord :Project director; project organization; project manager; site manager; construction manager; competence; attribute; large infrastructure projects;

  Sammanfattning : The Swedish construction industry faces a current construction boom with several large infrastructure projects being executed, especially in the urban areas around the larger cities. There is an on-going trend where the projects become larger and larger, which also complies with international trends where the projects are even larger. LÄS MER

 4. 4. Feral Information Systems i Vårdverksamheter : En fallstudie om risker som kan uppstå när de inte uppfyller vårdverksamheters krav på IT-system

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Informatik; Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Informatik

  Författare :Anders Breid; Lemlem Mehari; [2017]
  Nyckelord :FIS; Feral Information Systems; Healthcare; Health Care Organisations; Workarounds; Shadow Systems; FIS; Feral Information Systems; Vilda Informationssystem; Vård och Omsorg; Vårdverksamhet; Workarounds; Shadow Systems;

  Sammanfattning : Although healthcare information systems improve healthcare and efficiency they are often complex and provide a limited service. For these and other similar reasons, users often take it upon themselves to create their own solutions. These user created solutions are called feral information systems. LÄS MER

 5. 5. Ledarskap för aktivitetsbaserade miljöer och arbetssätt

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Annelie Carlberg; [2017]
  Nyckelord :Activity based work; activity based workplace; employee empowerment; identity work; leadership; self management; social support; trust; work without boundaries; Aktivitetsbaserat kontor; aktivitetsbaserat arbetssätt; gränslöst arbetsliv; identitetsarbete; ledarskap; medarbetarskap; självledarskap; socialt stöd; tillit;

  Sammanfattning : I syfte att undersöka vad övergången till en aktivitetsbaserat kontorsmiljö (ABW) innebär för synen på det egna ledarskapet i relation till medarbetarna samt hur chefer hanterat övergången i förhållande till sin chefsidentitet har sex kvinnliga och tre manliga chefer från fyra olika organisationer intervjuats. Intervjuerna analyserades med hjälp av IPA-metoden utifrån teorier om chef-/ ledarskap i förhållande till medarbetarskap och identitetsarbete. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Organization without managers.

Din email-adress: