Sökning: "Oscar Lindström Rignell"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Oscar Lindström Rignell.

  1. 1. Analys och dimensionering av en elektrisk drivlina för Chalmers Formula Students tävlingsbil

    Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för energi och miljö

    Författare :Matilda Hildesson; Ahmet Arikan; Oscar Lindström Rignell; Sivan Poules; Sebastian Larqvist; [2015]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Previous years the Chalmers Formula Student project has involved the usage of combustion engines for propulsion of vehicles. In consideration of global awareness of the need for alternate sources of energy, Chalmers Formula Student team has strived to modify their source of propulsion to an electrical powered engine. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Oscar Lindström Rignell.

Din email-adress: