Sökning: "Otrygg anknytning barn i förskolan"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Otrygg anknytning barn i förskolan.

 1. 1. ”Tyst, så att ingen hör oss!” En studie om förskollärares erfarenheter av mottagandet av nyanlända barn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Blazenka Kozul; Gitte Hansen; [2018]
  Nyckelord :anknytning; förskola; förskollärares erfarenheter; genus; KASAM; nyanlända barn; trygghet;

  Sammanfattning : Förskolorna i Sverige har utifrån den flyktingström som skedde under 2015 mötts av en större del nyanlända barn. Förskolan är oftast det första mötet med det svenska samhället för både barn födda i utlandet och barn födda i Sverige med nyanlända föräldrar. LÄS MER

 2. 2. Förskolepedagoger och anmälningsskyldigheten när barn far illa

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Anna Bäckström; [2016]
  Nyckelord :barnmisshandel; faktorer; FN barnkonventionen; förskolan; försummelse; signaler på att barn far illa; Socialtjänsten;

  Sammanfattning : Barn är beroende av föräldrar eller andra vårdnadshavare för att må bra både psykiskt och fysiskt och att för att kunna utvecklas. De barn som inte får sina anknytningsbehov besvarade kan utveckla en otrygg anknytning. Vilket kan leda till stora svårigheter för barnen. LÄS MER

 3. 3. Barnen och polisen - En studie om barns relation till polisen

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Caroline Björk; [2015]
  Nyckelord :Anknytningsteori; Förskola; Etnicitet; Postmodernism; Relationell pedagogik; Socioekonomisk bakgrund; Utvecklingspsykologi; Polis;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka i ett specifikt område, barnens relation till polisen. Området, som är en förort i en större stad i Sverige, har låg socioekonomisk status och har en stor spridning av olika etniciteter. Syftet är också att undersöka hur förskolan kan förbättra den negativa bild som finns av polisen. LÄS MER

 4. 4. Förskolan som trygg bas - om anknytning i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Paulina Rhawi; Maria Thilander; [2015]
  Nyckelord :Anknytning; Förskola; John Bowlby; Trygg bas; Pedagoger; Förskollärare; trygghet; Omsorg; Anknytningsteorin;

  Sammanfattning : Under vår utbildning upplever vi att vi har läst mycket om barns lärande i förskolan medan omsorgen inte alls har fått lika stor plats. Vi vill med denna undersökning ta reda om förskolan arbetar med att barn ska känns sig trygga i förskolan. LÄS MER

 5. 5. Trygghetens betydelse i förskolan : Innebörden av begreppet trygghet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Mikaela Axelsson; Emma Wallin; [2014]
  Nyckelord :Anknytning; förskollärare; miljö; trygghet; utveckling;

  Sammanfattning : Anknytningssystemet har visat sig vara en viktig del i barns trygghet och är kanskenyckeln till barns utveckling och lärande. Tidigare forskning visar att en trygg anknytning ger utlopp åt lusten att upptäcka och pröva nya erfarenheter av både aktiviteter och relationer till andra människor, en otrygg anknytning hämmar barnet och leder till ängslan och osäkerhet (Kihlbom, Lidholt & Niss, 2009). LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Otrygg anknytning barn i förskolan.

Din email-adress: