Sökning: "Otrygg anknytning barn i förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Otrygg anknytning barn i förskolan.

 1. 1. ”Tyst, så att ingen hör oss!” En studie om förskollärares erfarenheter av mottagandet av nyanlända barn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Blazenka Kozul; Gitte Hansen; [2018]
  Nyckelord :anknytning; förskola; förskollärares erfarenheter; genus; KASAM; nyanlända barn; trygghet;

  Sammanfattning : Förskolorna i Sverige har utifrån den flyktingström som skedde under 2015 mötts av en större del nyanlända barn. Förskolan är oftast det första mötet med det svenska samhället för både barn födda i utlandet och barn födda i Sverige med nyanlända föräldrar. LÄS MER

 2. 2. ”Finns du där för mig” : En studie om anknytningsteorins trygga bas.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Linda Ahlgren; Malin Måneskiöld; [2018]
  Nyckelord :Anknytning; anknytningsaktivering; trygg bas; säker hamn;

  Sammanfattning : Inledning Studien tar grund i Bowlbys anknytningsteori som handlar om olika anknytningsbeteenden och barns anknytning till olika individer. Förskolan ska erbjuda en trygg punkt där barnen dagligen bör möta pedagoger som engagerar sig kring barnens känslor. LÄS MER

 3. 3. Anknytning i förskolan : Åtta pedagogers arbete att skapa trygga barn i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Jenny Kristiansson; [2018]
  Nyckelord :Anknytning; Förskola; Trygghet; Toddlare;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur några förskollärare och barnskötare i förskolan arbetar med att etablera en anknytningsrelation med barnen. Vidare vilka olika aspekter som kan påverka anknytningen samt vilken eventuell påverkan en trygg respektive otrygg anknytning kan ha för pedagogernas arbete med de strävansmål som skrivs fram i förskolans läroplan. LÄS MER

 4. 4. Förskolepedagoger och anmälningsskyldigheten när barn far illa

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Anna Bäckström; [2016]
  Nyckelord :barnmisshandel; faktorer; FN barnkonventionen; förskolan; försummelse; signaler på att barn far illa; Socialtjänsten;

  Sammanfattning : Barn är beroende av föräldrar eller andra vårdnadshavare för att må bra både psykiskt och fysiskt och att för att kunna utvecklas. De barn som inte får sina anknytningsbehov besvarade kan utveckla en otrygg anknytning. Vilket kan leda till stora svårigheter för barnen. LÄS MER

 5. 5. Barnen och polisen - En studie om barns relation till polisen

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Caroline Björk; [2015]
  Nyckelord :Anknytningsteori; Förskola; Etnicitet; Postmodernism; Relationell pedagogik; Socioekonomisk bakgrund; Utvecklingspsykologi; Polis;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka i ett specifikt område, barnens relation till polisen. Området, som är en förort i en större stad i Sverige, har låg socioekonomisk status och har en stor spridning av olika etniciteter. Syftet är också att undersöka hur förskolan kan förbättra den negativa bild som finns av polisen. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Otrygg anknytning barn i förskolan.

Din email-adress: