Sökning: "Packaging"

Visar resultat 1 - 5 av 755 uppsatser innehållade ordet Packaging.

 1. 1. Predicting catastrophic failure in barrier coated packaging board and paper after creasing and folding : Proposing a methodology to predict barrier failure after creasing and folding

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för kemiteknikKarlstads universitet/Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper

  Författare :Andreas Riedel; [2018]
  Nyckelord :Crease; Barrier coatings; Folding; Methodology; Cracks;

  Sammanfattning : Different methods to predict barrier failure in packaging board or paper after converting were investigated. The approach was to compare substrates before and after creasing/folding by applying different barrier tests and to propose a methodology to predict failure in the barrier layer. LÄS MER

 2. 2. Paper-based flexible laminates tendency to curl

  Master-uppsats, Lunds universitet/Förpackningslogistik

  Författare :Clémentine Muller; [2018]
  Nyckelord :flexible laminates; paper; curl; relative humidity; temperature; Technology and Engineering; Agriculture and Food Sciences;

  Sammanfattning : The main purpose of this study is to assess the impact of environmental conditions on paper-based flexible laminates tendency to curl. Any deviation in flatness may indeed affect materials processability. LÄS MER

 3. 3. Hälsa på burk : En multimodal kritisk diskursanalys av Lindahls kvargförpackningar

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Johanna Månsson; Maxine Wearing; [2018]
  Nyckelord :Food packaging; Hälsokommunikation; Multimodal kritisk diskursanalys; Kritisk;

  Sammanfattning : Using multimodal critical discourse analysis, we analyze the food packaging of Lindahl’s, a prominent Swedish quark brand. The purpose of the study analyzes the quark packages semiotic resources, materials and shapes to find out how they communicate ideas and values about health and healthy eating. LÄS MER

 4. 4. Packaging for who? : En kvantitativ studie om skillnader i män och kvinnors preferenser rådande visuell kommunikation på förpackningar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Johanna Arvidsson; Elin Bror; [2018]
  Nyckelord :Konsumentbeteende; förpackning; visuell kommunikation; man; kvinna;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förpackningar har kommit att spela en allt mer central roll för ett företags möjlighet att marknadsföra sig på marknaden. Förpackningar är en avgörande komponent i konsumentens köpbeslut, vilket gör att visuell kommunikation på fordrar allt mer eftertanke. LÄS MER

 5. 5. Recyclability by Design of Flexible Packaging

  Master-uppsats, Lunds universitet/Förpackningslogistik

  Författare :Rafael Ferrándiz Martínez; [2018]
  Nyckelord :flexible packaging; recyclability; shelf-life; barrier film; structures; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This research has established a different approach towards a better design in packaging development for the Early Life Nutrition portfolio of Danone Nutricia Research. During this study, the value chain of plastic flexible packaging has been analysed by looking into the different technologies used at the sorting centres as well as technologies used to recycle multilayer films (e. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Packaging.

Din email-adress: