Sökning: "Palestine"

Visar resultat 1 - 5 av 106 uppsatser innehållade ordet Palestine.

 1. 1. ”På Guds högra sida sitter en jude”. Bilden av ”judefrågan”, det judiska folket och förintelsen i Evangelii Härold 1939–45

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Lars Netterfors; [2018-06-20]
  Nyckelord :Evangelii Härold; Jews; Judaism; Anti-Semitism; The Holocaust; Eschatology; Theology; Palestine; Pentecostal; Dspensationalism;

  Sammanfattning : This essay is a descriptive study of how the Jewish people was depicted in the Swedish journal Evangelii Härold (EH) during World War II. EH was started in 1916 and published once a week by the leading Swedish pentecostal congregation, Filadelfia in Stockholm. LÄS MER

 2. 2. Making or Breaking Peace : Understanding Diaspora Attitudes Towards Homeland Conflicts

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för freds- och konfliktforskning

  Författare :Michelle Maxon; [2018]
  Nyckelord :diaspora; conflict-generated migration; homeland conflict; Palestine;

  Sammanfattning : Conflicts today aren’t just between two opposing parties but are delocalized for many reasons. One of those reasons is the migration of groups affected by conflict to other countries. These groups are known as Conflict-generated diaspora and even though they move across the border, they never really cease to be involved in the conflict back home. LÄS MER

 3. 3. Rationalitet eller arv? Sveriges erkännande av Palestina

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Erik David Ahlqvist; [2018]
  Nyckelord :erkännande; Israel; Palestina; Palme; Socialdemokraterna; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to explain the reasons behind the Swedish Social Democrat led government’s recognition of Palestine on the 30th of October 2014. By conducting a single case study, the recognition will be analysed according to two theories: The Rational Actor Model and the Organizational Behavior Model. LÄS MER

 4. 4. "Ett Herrefolk i Israel" : Debatten om Israel-Palestinakonflikten i Dagens Nyheter 1988

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Kristoffer Keinvall; [2018]
  Nyckelord :Israel; Palestine; PLO; Israel-Palestine; Israeli-Palestinian conflict; Dagens Nyheter; debate; opinion piece; Zionism; colonialism; postcolonialism; newspaper study; rhetoric; Israel; Palestina; PLO; Israel-Palestinakonflikten; Dagens Nyheter; debatt; debattsida; sionism; kolonialism; postkolonialism; presstudie; retorik;

  Sammanfattning : This essay focuses on analyzing the rhetoric concerning the Israeli-Palestinian conflict in opinion pieces in the Swedish daily newspaper Dagens Nyheter in 1988. This is done using a qualitative analysis method. LÄS MER

 5. 5. Ordet apartheid i utvidgad betydelse och som metafor : En korpusstudie av bruket i svenska tidningar åren 2001–2013

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Ninnie Månsson; [2018]
  Nyckelord :Apartheid; metafor; betydelseförändring; korpus;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to show how the word apartheid is used in Swedish newspapers 2001–2013, when it’s not referring to the former system of racial segregation in South Africa. One part of the study focuses on the linguistic structure of the metaphorical use and the other part analyses the phenomena that are described with the metaphor apartheid. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Palestine.

Din email-adress: