Sökning: "Paola Castro Echeverri"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Paola Castro Echeverri.

  1. 1. Projekt Mandé Norte/Murindó, utifrån CSR och human security i Atrato regionen i Colombia

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

    Författare :Paola Castro Echeverri; [2012]
    Nyckelord :Corporate Social Responsibility; Human Security; Colombia; Gruvindustri; Rio Tinto plt; Embera-katío indianer; Mandó Norte Murindó; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Denna uppsats analyserar fallet om Rio Tintos projekt Mandé Norte/Murindó i Colombia utifrån de internationella CSR standarden samt företagets egen CSR policy. Rio Tintos agerande i området ställs i relation till deras CSR policy och befolkningens säkerhet analyserat utifrån human security. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Paola Castro Echeverri.

Din email-adress: