Sökning: "Patient-vårdarerelationer"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Patient-vårdarerelationer.

  1. 1. Vilka erfarenheter patienter med hepatit C har av bemötandet i vården

    Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

    Författare :Sara Nilsson; Johanna Persson; [2015]
    Nyckelord :Hepatitis C; Experiences; Patient-Professional relations; Patients; Encounter; Discrimination; Hepatit C; Erfarenheter; Patient-vårdarerelationer; Patienter; Bemötande; Diskriminering;

    Sammanfattning : Bakgrund: Den vanligaste smittvägen för hepatit C är genom intravenöst drogmissbruk. Smittöverföring kan även ske via blodtransfusioner eller stickskador i vården. Det finns många fördomar förknippade med sjukdomen och risken är stor att dessa färgar mötet med patienter. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Patient-vårdarerelationer.

Din email-adress: