Sökning: "Patienter"

Visar resultat 1 - 5 av 6922 uppsatser innehållade ordet Patienter.

 1. 1. Läkares erfarenheter av Regionalt läkarstöd till ambulanssjukvården : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Ida Åkesson; Malin Wilding; [2017]
  Nyckelord :Medical support; Emergency Medical Services; Team Spirit; Responsibility; Trust; Specialist nurse; Läkarstöd; Ambulanssjukvård; Teamkänsla; Ansvar; Tillit; Specialistsjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Regionalt Läkarstöd (RLS) har utformats för att säkra prehospital involvering från läkare. Dagens ambulanssjukvård ställer höga krav på att bedöma och triagera patienter till rätt vårdnivå. Till sin hjälp i sitt dagliga arbete med detta behöver sjuksköterskan en läkare som är väl insatt i verksamheten. LÄS MER

 2. 2. Hänvisning på akutmottagning : Triagesjuksköterskans erfarenheter av att hänvisa patienter till annan vårdnivå

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Victoria Henricson; Emelie Andreasson; [2017]
  Nyckelord :nurse; experience; referral; emergency department; primary helthcare center; selfe care; sjuksköterska; erfarenheter; hänvisning; akutmottagning; primärvård; egenvård;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Flertalet av patienterna vilka söker akuten är inte i behov av akutsjukvård. Sjuksköterskor på akutmottagningarna kan idag hänvisa patienter till annan vårdnivå så som primärvård eller till hemmet med egenvårdsråd. LÄS MER

 3. 3. När väntan blir enda valet : Patienters erfarenheter av väntetiden inför kirurgiskt ingrepp

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Karolina Pihl; Emilia Lif; [2017]
  Nyckelord :Patients experience; Surgery; Wait; Kirurgiskt ingrepp; Patienters erfarenhet; Väntan;

  Sammanfattning : Årligen sker över 1,5 miljoner operationer i Sverige och idag väntar många på operationen som ska genomföras. Inom vården är väntan inför ett kirurgiskt ingrepp något många patienter får uppleva och kölistan för operationer kan vara lång. LÄS MER

 4. 4. MRSA PATIENTERS UPPLEVELSER AV BEMÖTANDET INOM VÅRDEN - En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :MIA BÜLOW; CHRISTIAN WEDBERG; [2017]
  Nyckelord :MRSA; Patient experience; Care; lack of knowledge; emotions;

  Sammanfattning : Bakgrund: Methicillin-resistenta staphylococcus aureus (MRSA) är en bakterie som utvecklat resistens mot antibiotika. MRSA är ett av sjukvårdens största hygien-relaterade problem som ökar världen över. Smittspridning sker via direkt och indirekt kontaktsmitta. LÄS MER

 5. 5. Patienters upplevelse av erhållen information och undervisning före och efter tarmstomioperation : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Felicia Groeger; Julia Gärskog; [2017]
  Nyckelord :stomi; information; undervisning; upplevelse; behov; egenvård;

  Sammanfattning : Vid sjukdom i mag-tarmkanalen eller urinsystemet kan den drabbade patienten erhålla en tarmstomi, vilket kan ses som en räddande behandling. Samtidigt medför stomi påtagliga förändringar i livet. Det kan ge fysiska problem, så som gaser och hudproblem, men också psykiska följder, exempelvis depression och ångest. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Patienter.

Din email-adress: