Sökning: "Patientnära vård"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden Patientnära vård.

 1. 1. Att tillåtas få komma nära och vara behövd : En systematisk integrativ litteraturstudie om familjers delaktighet iomvårdnaden på IVA

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Ronja Jakobsson; Anne Rosenkvist; [2018]
  Nyckelord :delaktighet; patientnära; intensivvård; familj; litteraturstudie; upplevelser;

  Sammanfattning : Runt patienter som vårdas på en intensivvårdsavdelning finns oftast en familj som även de berörs och drabbas av den situation patienten befinner sig i. Genom att få vara involverad och delaktig i omvårdnaden kan situationen bli mer hanterbar för familjen runt patienten. LÄS MER

 2. 2. Samvetsstress i det patientnära vårdandet ur ett sjuksköterskeperspektiv : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Anna Fredriksson; Rebecca Sommerfeld; [2018]
  Nyckelord :samvetsstress; compassion fatigue; sjuksköterska; upplevelse. arbetsmiljö; vårdkvalité; patientsäkerhet;

  Sammanfattning : Vårdvetenskap är en autonom och professionsneutral vetenskap. Relationen mellan sjuksköterska och patient beskrivs som kärnan i vårdandet. Utan relationen blir vårdandet endast ett utförande av olika tekniska arbetsuppgifter. Ett etiskt vårdande handlar om att sätta patienten i centrum. LÄS MER

 3. 3. Hygienobservatörer i fokus : - en fallstudie för säkrare vård och ökat antal mätande enheter till de basala hygienrutinerna och klädreglerna i Region Jönköpings län.

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/The Jönköping Academy for Improvement of Health and WelfareHögskolan i Jönköping/HHJ. Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärdHögskolan i Jönköping/HHJ. IMPROVE (Improvement, innovation, and leadership in health and welfare)

  Författare :Karoline Johansson; [2017]
  Nyckelord :health-care associated infections; knowledge; leadership; quality improvement; patient safety; vårdrelaterade infektioner; kunskap; ledarskap; kvalitetsförbättring; patientsäkerhet;

  Sammanfattning : Vårdrelaterade infektioner (VRI) är ett av de största hoten mot patientsäkerheten. Handhygien är den viktigaste komponenten vid prevention av vårdrelaterade infektioner. Följsamhetsmätningar av de basala hygienrutinerna är betydelsefulla för följsamheten till de basala hygienrutinerna och klädreglerna. LÄS MER

 4. 4. TÅRAR AV SVETT : Sjuksköterskors erfarenheter av stress i förhållande till patientsäkerhet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Elin Larsson; Paulina Reimer; [2017]
  Nyckelord :Arbetsrelaterad stress; Otrygghet; Patientsäkerhet; Samarbete;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stress är ständigt närvarande i sjuksköterskans arbete. Detta talas om nästintill dagligen i det svenska samhället. En stressig arbetsmiljö kan leda till en sämre arbetskvalité för sjuksköterskor och därigenom en påverkad vård. LÄS MER

 5. 5. Patientens upplevelser av timsrunda : En intervjustudie om upplevelsen av att vårdas enligt timsrundans struktur

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Ann-Christin Hultman Lantz; [2017]
  Nyckelord :Timsrundor; personcentrerad vård; patientupplevelse; patientdelaktighet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom hälso- och sjukvård finns identifierade förbättringsområden, som vården behöver arbeta med för att undvika vårdskador. Exempel på några områden är fall och fallskador, trycksår, undernäring samt bristande patientdelaktighet. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Patientnära vård.

Din email-adress: