Sökning: "Patienttillfredsställelse"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade ordet Patienttillfredsställelse.

 1. 1. Faktorer som påverkar patienters tillfredsställelse i samband med koloskopi : en litteraturstudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Jane Löfvin; Karin Westmark; [2018]
  Nyckelord :Koloskopi; Patienttillfredsställelse; Personcenterad vård; Informatik; Faktorer;

  Sammanfattning : Koloskopi är en endoskopisk undersökning som visualiserar insidan av tunntarmens sista del, tjocktarmen och ändtarmen. Det är den bästa undersökningsmetoden för att diagnostisera sjukdomar i tjock- och ändtarmen. Studier visar att patienten kan uppleva oro, obehag och smärta inför/under en koloskopi. LÄS MER

 2. 2. Betydelsen av empati och empatitrötthet inom hälso- och sjukvården : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Marion Cornelius; Bodo Götze; [2018]
  Nyckelord :Empati; Empatitrötthet; Hälso- och sjukvård; Omvårdnad; Sjuksköterska- patientrelation;

  Sammanfattning : I slutet av 1950-talet lades alltmer uppmärksamhet på ämnet empati inom hälso- och sjukvård. Synvinkeln på patienten ändrades och förståelse för samband mellan sociala, psykiska och fysiologiska faktorer blev viktigare inom omvårdnaden.  Empati innebär en humanistisk hållning som styr en mellanmänsklig relation. LÄS MER

 3. 3. Upplevelser av vården i en sjuksköterskeledd mottagning hos män med generaliserad prostatacancer. En fokusgruppintervjustudie.

  Magister-uppsats,

  Författare :Yvonne Keller; Sandra Sjöstrand; [2017-07-13]
  Nyckelord :Prostatacancer; sjuksköterskeledd mottagning; upplevelser; omvårdnad; God vård; Personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Abstract Background: Prostate cancer is the most common cancer among men in Sweden. Today oncology care and treatment often is managed in outpatient care and with telephone follow-up, which means that patients and relatives in a large extent need to handle their situation at home by themselves. LÄS MER

 4. 4. Får patienter adekvat smärtlindring på akutmottagning? : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Jonas Eliasson; Ronja Nymoen; [2017]
  Nyckelord :Smärtlindring; Smärtbehandling; Patienttillfredsställelse; Akutmottagning.;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING   Bakgrund: Smärta är en subjektiv upplevelse som omfattar kroppsliga, känslomässiga och andliga komponenter. Smärta och lidande kan vara övergående som vid den akuta smärtan men kan också förekomma under en längre period. LÄS MER

 5. 5. Patienters uppfattning av information vid utskrivningen  från en urologisk vårdavdelning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Pernilla Helgesson; Berit Långström Benevides; [2017]
  Nyckelord :Hospital discharge; patient information; patient satisfaction; patient education; self-care; Urological nursing.; Patientinformation; utskrivningsinformation; patienttillfredsställelse; egenvård; urologisk omvårdnad;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to investigate the perception of given information at discharge from a urological ward at Akademiska sjukhuset, and to investigate whether the patients had searched for information themselves after discharge.   The study is an empirical cross -sectional study with descriptive design. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Patienttillfredsställelse.

Din email-adress: