Sökning: "Patienttillfredsställelse"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade ordet Patienttillfredsställelse.

 1. 1. Upplevelser av vården i en sjuksköterskeledd mottagning hos män med generaliserad prostatacancer. En fokusgruppintervjustudie.

  Magister-uppsats,

  Författare :Yvonne Keller; Sandra Sjöstrand; [2017-07-13]
  Nyckelord :Prostatacancer; sjuksköterskeledd mottagning; upplevelser; omvårdnad; God vård; Personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Abstract Background: Prostate cancer is the most common cancer among men in Sweden. Today oncology care and treatment often is managed in outpatient care and with telephone follow-up, which means that patients and relatives in a large extent need to handle their situation at home by themselves. LÄS MER

 2. 2. Får patienter adekvat smärtlindring på akutmottagning? : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Jonas Eliasson; Ronja Nymoen; [2017]
  Nyckelord :Smärtlindring; Smärtbehandling; Patienttillfredsställelse; Akutmottagning.;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING   Bakgrund: Smärta är en subjektiv upplevelse som omfattar kroppsliga, känslomässiga och andliga komponenter. Smärta och lidande kan vara övergående som vid den akuta smärtan men kan också förekomma under en längre period. LÄS MER

 3. 3. Patienters uppfattning av information vid utskrivningen  från en urologisk vårdavdelning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Pernilla Helgesson; Berit Långström Benevides; [2017]
  Nyckelord :Hospital discharge; patient information; patient satisfaction; patient education; self-care; Urological nursing.; Patientinformation; utskrivningsinformation; patienttillfredsställelse; egenvård; urologisk omvårdnad;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to investigate the perception of given information at discharge from a urological ward at Akademiska sjukhuset, and to investigate whether the patients had searched for information themselves after discharge.   The study is an empirical cross -sectional study with descriptive design. LÄS MER

 4. 4. Att ta kontrollen över anorexia nervosa - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Ebba Eklund; Kristina Rönnqvist; [2017]
  Nyckelord :Anorexia Nervosa; litteraturöversikt; omvårdnad; patienttillfredsställelse; sjuksköterska-patientrelationer;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Upplevelse av delaktighet i psykiatrisk omvårdnad-Ur ett patientperspektiv

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Cecilia Lindell; Mina Munktell; [2017]
  Nyckelord :Participation; Experience; Patient; Psychiatric care; Delaktighet; Upplevelse; Patient; Psykiatrisk omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Genomgående förändring av kulturen inom hälso- och sjukvård ställer krav på ett holistiskt förhållningssätt gentemot personer med psykisk ohälsa. Enligt lagtexter, föreskrifter och rekommendationer om personcentrerad vård i hälso- och sjukvård ska patienter ges möjlighet att aktivt delta i sin vård. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Patienttillfredsställelse.

Din email-adress: