Sökning: "Patrik Danielsson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Patrik Danielsson.

 1. 1. Auditing med digital signatur för Javabaserad plattform : design och implementation

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Programvara och systemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Programvara och systemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Patrik Ottosson; Andreas Danielsson; [2014]
  Nyckelord :Auditing; distribuerade system; Händelse förlopp; Javabaserad plattform;

  Sammanfattning : Omfattningen av vad som loggas i ett system idag är varierande, de flesta har någon form av loggning av oönskade händelser. Vi inriktar oss på olika metoder för att applicera auditing så det går att spåra hela händelseförlopp. Vi undersöker vilka vitala delar en auditlogg ska innehålla, utifrån SANS policy för auditing. LÄS MER

 2. 2. Designing and Implementing Generic database Systems Based on the entity-attribute-value Model

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för datavetenskap; Karlstads universitet/Avdelningen för datavetenskap

  Författare :Daniel Lekberg; Patrik Danielsson; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The goal of this thesis is to produce a generic database system for an IT-company calledNinetech. In this context generic means the database system can accept any input, withinreason, without one having to create a specific database schema beforehand. The prototypewill consist of a database, web service and a dynamic-link library. LÄS MER

 3. 3. Design of electrical powertrain for Chalmers Formula Student with focus on 4WD versus RWD and regenerative braking

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för tillämpad mekanik

  Författare :Oskar Danielsson; Erik Hansson; Isak Jonsson; Felix Mannerhagen; Patrik Molander; Niklas Olofsson; Jens Pettersson; Adam Pluto; Gunnar Sahlin; [2013]
  Nyckelord :Formula Student; Chalmers Formula Student; Electric drive; Electric race car; 4WD; RWD; Regenerative braking; Torque vectoring; PMSM; Vehicle Dynamics; Gearing; Accumulators;

  Sammanfattning : This thesis describes the design of an electric powertrain for a Formula Student race car. The main focus isthe comparison of RWD versus 4WD and to investigate the possibilities to use regenerative braking and torquevectoring. LÄS MER

 4. 4. Mediadatabas med webbgränssnitt för hembygdsförening

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Emil Danielsson; Patrik Lundberg; [2009]
  Nyckelord :mediadatabas webbgränssnitt hembygdsförening;

  Sammanfattning : Throughout the years the Swedish local history societies have collected a large quantity of material, consisting of photos, documents and items, among others. As the society has become more computerized, the need has increased for these collections to become digitalized. LÄS MER

 5. 5. Märkesdifferentiering ur ett konsumentskyddsperspektiv

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

  Författare :Patrik Danielsson; [2003]
  Nyckelord :Law; märkesdifferentiering; marknadsföring; marknadsföringslagen; prisdifferentiering; marknadsdomstolen; Alcro-målet; Electrolux-målet; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK;

  Sammanfattning : En ur ett marknadsrättsligt perspektiv uppmärksammad och kontroversiell fråga är när samma företag marknadsför två mer eller mindre identiska produkter under olika varumärken, så kallad märkesdifferentiering. Ur ett näringsidkarperspektiv finns det ofta goda skäl för denna form av varumärkesanvändning, vilken närmast kan ses som reklamdriven produktdifferentiering. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Patrik Danielsson.

Din email-adress: