Sökning: "Paulina Lundberg"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Paulina Lundberg.

 1. 1. "Motion är bra, men mer motion är bättre" : En innehållsanalytisk studie om hälsobudskap i Aftonbladet under år 2006 och 2015

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Karin Ingemarson; Paulina Lundberg; [2016]
  Nyckelord :hälsokommunikation; hälsojournalistik; hälsoupplysning; hälsohets; hälsoism; Aftonbladet; kvalitativ textanalys; kvantitativ analys;

  Sammanfattning : I den här studien har Aftonbladets hälsojournalistik under år 2006 och 2015 studerats. Syftet har varit att analysera deras roll som hälsoupplysare och om det finns uppmaningar i innehållet som kan bidra till den framväxande hälsohets som finns i dag. LÄS MER

 2. 2. Projektering av kontorsbyggnader i tidigt skede : Med hänsyn till dagsljus, energi och inneklimat enligt certifiering med Miljöbyggnad

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Paulina Ljung-Duarte; Tilda Lundberg; [2013]
  Nyckelord :office building; environmental certificate; daylight; energy; design; miljöbyggnad; kontorsbyggnad; miljöcertifiering; dagsljus; energi;

  Sammanfattning : Miljöcertifiering av byggnader ökar i takt med efterfrågan hos bland annat fastighetsägare, potentiella kunder och hyresgäster. Allt fler beställare väljer därmed att låta certifiera sina projekt med något av dagens miljöcertifieringssystem. LÄS MER

 3. 3. Framtagning av infästningar för montering av ingående komponenter i ett ventilationssystem för krypgrunder

  M-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för produkt- och produktionsutveckling

  Författare :Ida Ohlin; Paulina Lundberg; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Paulina Lundberg.

Din email-adress: