Sökning: "Payment Method"

Visar resultat 1 - 5 av 201 uppsatser innehållade orden Payment Method.

 1. 1. The Profitability of Swedish M&A Deals: Does Acquisition Yield Abnormal Returns to Shareholders?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Louise Dufwa; Jesper Edman; [2018-07-04]
  Nyckelord :Mergers and Acquisitions; Corporate Control; Value Creation; Shareholder Wealth; Financial Mergers; Real Estate; Payment Method; Market Timing; Abnormal Return;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

 2. 2. SWISH - Hur digitaliseringen har påverkat svenska konsumenters acceptans av mobila betalningslösningar med närmare fokus på Swish

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Marko Milutinovic; [2018-06-26]
  Nyckelord :Swish; digitization; risk; consumer behavior;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Digitaliseringen har gått igenom en enorm förändring sedan denförsta digitaliserade teknologin uppfanns. Användningen av internet har ökat och för varjedag vänder sig mer och mer till att använda digitaliserade tjänster i banker. LÄS MER

 3. 3. Kundnöjdhet - en kontantfråga : kundnöjdhetens påverkan av grad av kontanthantering

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Anton Boman; Jesper Kullander; [2018]
  Nyckelord :Customer satisfaction; cash management; cash; age; Gender; relationship time; personal contact; bank; Kundnöjdhet; kontanthantering; kontanter; ålder; kön; relationstid; personlig kontakt; bank;

  Sammanfattning : Kontanter har en avtagande trend som betalningsmedel i samhället. Banksektorn har också påverkats av kontanternas minskande genom att allt fler banker avvecklar sin kontanthantering. Detta påverkar i sin tur bankkunderna som inte längre har samma tillgång till fysiska betalningsmedel. LÄS MER

 4. 4. Avyttringars inverkan på säljande bolags aktiekurs : En studie på den svenska marknaden med hänsyn till branschtillhörighet, finansieringsalternativ och konjunkturläge

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Åckander Johan; Rygert Pontus; [2018]
  Nyckelord :Divestitures; event study; abnormal returns; economic cycle; payment method; industry affiliation; Avyttring; m a; abnormal avkastning; eventstudie; finansiell ekonomi;

  Sammanfattning : Background: Previous studies on the subject, contrary to corresponding studies on mergers and acquisitions, have shown significant positive market reactions from all over the world on the announcements of divestitures. However, similar studies have not been done on the Swedish market. LÄS MER

 5. 5. Införandet av MiFID II : En förändrad framtid för finansinstituten?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Robin Hermansson; Simon Lindell; [2018]
  Nyckelord :MiFID II; bolagsstyrning; finansiell rådgivning; belöningssystem; opportunism;

  Sammanfattning : Financial advisors has a responsibility to cater customers needs, but are at the same time controlled through corporate governance to benefit their employer, which has caused troubles regarding opportunism. MiFID II intends to regulate opportunism through more documentation and regulations on commission. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Payment Method.

Din email-adress: