Sökning: "Pedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 8812 uppsatser innehållade ordet Pedagogik.

 1. 1. Improvisationsutveckling genom plankning och transkription

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Max Leopoldson; [2018]
  Nyckelord :improvisation; improvisationsmetodik; musikteori; jazz; transkription; solo;

  Sammanfattning : Inom musikalisk improvisation finns mycket litteratur som tar upp metoder för att utveckla sig som improvisatör. Jag upplever att det i ämnet finns en tvetydig diskurs i huruvida musikern ska bygga sin egen röst gentemot att influeras av andra. LÄS MER

 2. 2. Musik utan språk : en undersökning där undervisning i musik sker utan verbal kommunikation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Emanuel Åkerlund; [2018]
  Nyckelord :musikundervisning; musikpedagogik; icke-verbal kommunikation; interkulturell pedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka undervisningssituationer i musik som sker utan verbal kommunikation. Detta för att se om elever har möjlighet att avkoda icke-verbala instruktioner. För att undersöka detta undervisade jag en grupp elever i musik tre gånger utan att använda verbal kommunikation. LÄS MER

 3. 3. Fill The Air With Screams : semiotisk jämförelse av ett audiovisuellt verk och ett sceniskt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Benjamin Ek; [2018]
  Nyckelord :musikvideo; semiotik; audiovisuella verk; musik; scenisk framställning; youtube;

  Sammanfattning : Inspirerad av iamamiwhoamis audiovisuella verk skrev jag föreställningen Fill The Air With Screams som genomfördes den 27 oktober 2017. Det som intresserade mig hos iamamiwhoami var deras användning av symboler och i denna uppsats undersöks symbolspråket i deras verk bounty och jämförs med mitt eget verk. LÄS MER

 4. 4. Jakten på popsoundet : konsten att utveckla sound utifrån sångideal

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Mimmi Forsberg; [2018]
  Nyckelord :sångteknik; afroamerikansk sång; sångideal; sångstil; sound; uttryck;

  Sammanfattning : Det kan finnas många svårigheter med att hitta ord för vad man vill lära sig när det gäller något man ännu inte har kunskap om. Studiens syfte är att undersöka hur en sångare kan arbeta med rösten utifrån ett givet sångideal och hur det i sin tur kan påverka det individuella soundet. LÄS MER

 5. 5. Soloarrangering för gitarr

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Sebastian Nylin; [2018]
  Nyckelord :Arrangering; Sologitarr; Gitarr;

  Sammanfattning : Detta arbetegår ut på att hitta konkreta tekniker för hur populärmusik kan arrangeras för sologitarr, specifikt inom genren fingerstyle. Utgångspunkten för arrangemangen har varit att i så stor grad som möjligt behålla de rytmiska, harmoniska och melodiska komponenter som originallåtarna innehåller. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Pedagogik.

Din email-adress: