Sökning: "Pedagogy"

Visar resultat 1 - 5 av 1103 uppsatser innehållade ordet Pedagogy.

 1. 1. Låtskrivaren : en intervjustudie om låtskrivarlärarens pedagogiska grundsyn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Alexzandra Wickman; [2018]
  Nyckelord :Songwriter; creativity; music therapy; life-world; pedagogy; Låtskrivare; skapande; musikterapi; livsvärld; pedagogik;

  Sammanfattning : Denna intervjustudie har genomförts med syftet att undersöka hur låtskrivaren och låtskrivarläraren upplever sin livsvärld och genom den synliggöra låtskrivarlärarens pedagogiska grundsyn. För att undersöka fenomenet har kvalitativa forskningsintervjuer genomförts med fyra låtskrivare och lärare i ämnet låtskrivning. LÄS MER

 2. 2. Tolerans En kvalitativ studie gällande grundskollärares föreställningar om toleransvärdet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Matilda Johansson; [2017-12-13]
  Nyckelord :tolerance; democracy; classroom; elementary school; pedagogy; teaching tolerance;

  Sammanfattning : The use of the concept of tolerance has increased in recent years. One of the reasons is due to the refugee flows that characterize the society and therefore constitute ground for diversity. National governing documents as well as international conventions denotes tolerance as a positive value that should be implemented in school. LÄS MER

 3. 3. Vad är en konflikt för dig? - En kvalitativ intervjustudie om elevers upplevelser av konflikter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Joakim Itkes Sznap; [2017-11-30]
  Nyckelord :Konflikter; Konflikthantering; Nonviolente communication; Styrdokument; Intervjuer;

  Sammanfattning : This thesis attempts to illustrate how students experience conflicts. By connecting student experiences to the school’s social agenda, the importance of conflict management at the schools was highlighted. Subsequent student interviews enabled mapping of student strategies for dealing with, and understanding conflicts. LÄS MER

 4. 4. Konstmuseet som vardagsrum för alla, eller salong för de redan invigda? En komparativ studie mellan Göteborgs Konstmuseum och Whitney Museum of American Art i New York

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Isabella Asp Onsjö; [2017-10-24]
  Nyckelord :Museum; konstelit; museologi; John Cotton Dana; Pierre Bourdieu; Eilean Hooper Greenhill; besökare; Göteborgs Konstmuseum; Whitney Museum of American Art; konstvetenskap; handikappanpassa; museipedagogik; strukturer; klass; synskadade; specialvisningar;

  Sammanfattning : ”The museum as a open living room for all, or as a closed institution for the already invited – A comparative studie between Gothenburg Museum of Art and Whitney Museum of American Art”This project is a comparative study between Gothenburg Museum of Art and Whitney Museum of American Art. In the frames of art history, but in close relation to museology and sociology. LÄS MER

 5. 5. Framtidens digitaliserade skola: En Studie av Lärares Möjligheter och Utmaningar

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Allan Amin; Daniel Stanisic; [2017-09-13]
  Nyckelord :Digitalisering; Digitala skolor; Digitaliserad data; IT-användning; Digitalisering av skolan; Digitaliserad undersvisning;

  Sammanfattning : The Swedish School's vision is that in 2022, Sweden will be the best in the world to use thepotential of the digitalization (SKL2, 2017). It has turned out that digital tools themselves do notintroduce any change, but it is only when the digital tools are used with a thoughtful education,it will result in positive results (Swedish Public Administration, 2016). LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Pedagogy.

Din email-adress: