Sökning: "Peers"

Visar resultat 1 - 5 av 339 uppsatser innehållade ordet Peers.

 1. 1. Micro Enterprise Performances A Study of Swedish Online Micro Retailers

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Alex Forsstrom; [2017-06-30]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 2. 2. Från häradsnämnd till dagens nämndemän - en historisk relik i ett modernt samhälle

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Karl Grange; [2017]
  Nyckelord :Nämndemannasystemet; häradsnämnden; lekmannadomare; nämndemän; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Användningen av juridiskt oskolade, s.k. lekmän, i den dömande verksamheten är ett återkommande fenomen i många av världens länder. I svensk rätt använder vi oss av ett särskilt institut med lekmannadomare, det s. LÄS MER

 3. 3. Chinese adults’ perceptions about the influence of their parents’ divorce on their childhood academic performance

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete; Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Xinyi Shen; Hongjing Zhu; [2017]
  Nyckelord :Divorced family; Children; Perception; Academic performance;

  Sammanfattning : In this study, we aim to discover how Chinese adults’ perceive the influence of their parents’ divorce on their academic performance. A total number of 22 Chinese adult participants took part in the individual semi-structured interviews, and answers were analyzed by using content analysis. LÄS MER

 4. 4. #THISISME A Study on Self-Representation of Dutch High School Adolescents on Instagram

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Eoin Hennekam; [2017]
  Nyckelord :Instagram; Representation; Identity; Image; Social media; the Netherlands; self-representation; Web 2.0; Narcissism;

  Sammanfattning : In the world of Web 2.0, the evolution of the static web towards an interactive, collaborative digital world, we are subjected to many social platforms and applications on which we can represent our-selves. These applications enable us to present ourselves accordingly for an applications’ social con-text. LÄS MER

 5. 5. Förhållandet mellan upplevda lässvårigheter och ordförrådet hos högpresterande elever : en studie om elever i årskurs 3 på gymnasiet som aldrig tidigare uppmärksammats som lässvaga.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Martina Ericson; [2017]
  Nyckelord :Ordförråd; Lässvårigheter; Gymnasiet; Upplevelser; Fullständig skolgång; Retroperspektiv; Mörkertal;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to broaden the knowledge about the relationship between experienced reading difficulties and the vocabulary of young people at the age of eighteen who have not previously been noticed by school. The survey is based on interviews with pupils in grade 3 of upper secondary school, whose self-assessments indicate that they experience reading difficulties. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Peers.

Din email-adress: