Sökning: "Per Bylund"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Per Bylund.

 1. 1. Skördeintensitetens inverkan på kolbalansen

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Emil Brangenfeldt; Simon Bylund; [2013]
  Nyckelord :Kollagring; Bioenergi; Nettoupptag; Skogsbränsle; Växthuseffekten;

  Sammanfattning : Syftet med dessa simuleringar är att klargöra hur olika skördeintensiteter påverkar kollagret över tiden och därmed klimatet genom varierande grader av biomassauttag. I arbetet redovisas simuleringar på fastighetsnivå som gjorts i Heureka-PlanWise för en granskog med boniteten G30. LÄS MER

 2. 2. Mopedolyckor : Ungdomars attityder till mopeder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Enheten för polisutbildning; Umeå universitet/Enheten för polisutbildning

  Författare :Daniel Andreou; Pär Danielsson; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Antalet mopedolyckor har stadigt ökat sedan 2000 talet. Anledningen tillökningen av antalet olyckor är att antalet mopeder har ökat. För att minskaolyckorna har Polisen, NTF, Transportstyrelsen och Vägverket kraftsamlat för attkomma tillrätta med problemet. LÄS MER

 3. 3. Man and Matter: A Philosophical Inquiry into the Justification of Ownership in Land from the Basis of Self-Ownership

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Per Bylund; [2005]
  Nyckelord :self-ownership; natural rights; property; possession; property rights; use of land; Systematic philosophy; ethics; aesthetics; metaphysics; epistemology; ideology; Systematisk filosofi; etik; estetik; metafysik; kunskapsteori; ideologi; Social sciences; Samhällsvetenskaper; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Philosophy and Religion; Social Sciences; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This study seeks to investigate the nature of ownership of land and how the right to its control and use can be inferred from self-ownership as a premise. Hence, the question asked is how ownership (of land) can be justified considering the nature of man from a natural rights point of view. LÄS MER

 4. 4. Samtalets helgd. En rekonstruktion av den svenska elitens demokratisyn

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Per Bylund; [2004]
  Nyckelord :Democracy; Democratic Values; Participation; Equality; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Democracy is said to uphold the dearest values and be the most moral system. But it cannot be characterized as a rigid "syste" but a continuously changing political framework, under which aims and values can be fulfilled - and replaced. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Per Bylund.

Din email-adress: