Sökning: "Per Krona"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden Per Krona.

 1. 1. Sprickupptäckt på extraherade tänder med transilluminationsteknik

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten

  Författare :Dukagjin Ferizaj; Arvin Sohani; [2018]
  Nyckelord :Cracks; Transillumination; Teeth; Dye; Extracted;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med föreliggande studie är att utvärdera möjligheten att upptäcka eventuella sprickor på extraherade tänder genom att använda transilluminationsteknik. Material och metod 10 extraherade tänder erhölls till studien från Odontologiska fakulteten i Malmö. LÄS MER

 2. 2. Kultur & fritids påverkan på fastighetspriser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Maria Welander; [2017]
  Nyckelord :Ekonometri; Regressionsanalys; Kultur och fritid; Fastighetspriser; Bostadspriser; Den kreativa klassen; Difference-in-Difference; Property prices; Housing prices; Technology and Engineering; Mathematics and Statistics; Business and Economics;

  Sammanfattning : The study aims to see if there is an impact of culture & leisure on property prices. To determine if there is a correlation method of regression analysis is used. The analysis is applied on two models, which will be called: Kommunmodellen and Staffanstorpsmodellen. LÄS MER

 3. 3. Transportkostnader i HKScans distribution : En utredning av vilka faktorer som driver transportkostnader och hur de kan påverkas

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Logistik- och kvalitetsutveckling; Linköpings universitet/Logistik- och kvalitetsutveckling

  Författare :Viktor Antonsson; Johanna Ek; [2017]
  Nyckelord :Supply Chain Management; Transportkostnader; Transporter; Distribution; Kostnadsdrivare;

  Sammanfattning : Denna rapport innehåller en fallstudie av företaget HKScan och fokuserar på deras interna hantering av transporter ut till kunderna. Eftersom HKScan verkar i en konkurrensutsatt bransch med små marginaler så är det viktigt att varenda krona används på ett bra sätt. LÄS MER

 4. 4. Utvärdering av multikriterieanalys som verktyg för spatial resursallokering av dagvattenåtgärder för tillskottsvatten i spillvattennät

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Luft-, vatten och landskapslära

  Författare :Hanna Vallin; [2016]
  Nyckelord :inflow and infiltration; sewage water pipelines; multi criteria analysis; measures; storm water measures; overflow; basement flooding; tillskottsvatten; spillvattennät; multikriterieanalys; behov; åtgärder; dagvattenåtgärder; LOD; bräddningar; källaröversvämningar;

  Sammanfattning : Utbyggnation av städer och allt större andel hårdgjorda ytor leder till problem med dagvattenhanteringen. Flödena blir snabbare samtidigt som större mängder än tidigare bildar avrinning och då är det viktigt att de befintliga systemen klarar av att hantera dem. LÄS MER

 5. 5. Energieffektivisering av flerbostadshus : En studie av det befintliga bostadsbeståndet

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell ekologi; KTH/Industriell ekologi

  Författare :Emma Åslund Hedman; Anton Jensen Wennberg; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta arbete behandlar ombyggnation av flerbostadshus i Sverige med fokus på energieffektivisering. Bostads- och servicesektorn använder årligen 148 TWh per år och hela 40 procent av Sveriges totala energianvändning varav många av de hus som finns i landet är långt ifrån så effektiva som de skulle kunna bli med bara några få tekniska åtgärder. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Per Krona.

Din email-adress: