Sökning: "Periodiseringsfond"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet Periodiseringsfond.

 1. 1. Valuing the Tax Benefit of Debt - A Simulation Approach for Swedish Firms

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering; Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Vladana Boljanovic; Carolin Schipper; [2016]
  Nyckelord :tax shield; capital structure; marginal tax rate; benefit curves; Periodiseringsfond;

  Sammanfattning : A heavily debated topic in corporate finance research concerns the impact of interest tax deductibility on firm value and, in extension, capital structure decisions. In 2014, the Swedish Committee on Corporate Taxation proposed that interest-deductibility should be abolished, making it relevant to quantify the value of these benefits in the Swedish context. LÄS MER

 2. 2. Does a new tax system have an economic impact on a forest investment?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Wilhelm Aschan; [2015]
  Nyckelord :taxation; net present value; deposition; forest;

  Sammanfattning : The Swedish forest owners own more than half of the productive forest land in Sweden. Interest in investing in forestry has increased in recent years which are reflected in price developments in forest land over the last 10 years. Businesses engaged in forestry are often operated as a private firm. LÄS MER

 3. 3. Entreprenörer och ekonomiskt kunniga? Enskilda näringsidkares kännedom och beslutfattande om periodiseringsfond

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emma Holmqvist; Viktoria Nilsson; [2015]
  Nyckelord :Financial Literacy; Enskild näringsidkare; Periodiseringsfond; Sociala förmåner; Ekonomiskt intresse;

  Sammanfattning : I en värld där individer möts av mängder av ekonomiska begrepp och ekonomisk information dagligen har forskning visat att människor har svårt att engagera sig och ha den förståelse som krävs för att hantera sin egen privatekonomi. Begreppet ”Financial Literacy” nämns ofta som en förklaring till människors olika kunskapsnivå och förståelse. LÄS MER

 4. 4. Periodiseringsfonder - Svenska företags användning av periodiseringsfonder mellan 2003 och 2013

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erik Bergendal; Peter Johnsson; [2014]
  Nyckelord :Periodiseringsfond; avgiftsbeläggning; obeskattade reserver; bokslutsdis-positioner; resultatutjämning.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka små svenska aktiebolags användning av peri-odiseringsfonder mellan åren 2003 och 2013 för att utreda om avgiftsbeläggningen haft någon effekt. Metod: Uppsatsen är en explorativ studie med analytisk induktion som ansats. LÄS MER

 5. 5. Mikroföretags kreditpreferenser beroende på bransch och företagsstorlek : periodiseringsfonder kontra externa lån

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Sumitpal Singh; [2013]
  Nyckelord :micro enterprises; tax shields; external credit; company size; industry; branch; credit preferences; asymmetric information theory; pecking order theory POT ; trade off theory; mikroföretag; periodiseringsfond; externa krediter; företagsstorlek; bransch; kreditpreferenser; asymmetrisk informationsteori; pecking order theory POT ; trade off-teorin;

  Sammanfattning : Det här är en kvantitativ studie av hur kreditpreferenser hos mikrobolag med en årsomsättning om mindre än 10 miljoner SEK beror av branschtillhörighet och företagsstorlek. Mikrobolag är små bolag med mindre än 10 personer anställda och en årsomsättning på mindre än 2 miljoner euro. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Periodiseringsfond.

Din email-adress: