Sökning: "Perioperativ hypotermi"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Perioperativ hypotermi.

 1. 1. Betydelsen av preoperativ aktiv värmning för att minska risken för perioperativ hypotermi : En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Hanna Berg; Anna Svanström; [2018]
  Nyckelord :Hypothermia; normothermia; preoperative care; preoperative warming; prevention and control; prewarming; surgery; warming techniques.; Förvärmning; hypotermi; kirurgi; normotermi; preoperativ vård; preoperativ värmning; prevention och kontroll; värmemetoder.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hypotermi innebär en kärntemperatur under 36 °C och är en vanlig komplikation under perioperativa förloppet. Vid anestesi störs kroppens normala fysiologiska temperatureglering. Hypotermi kan leda till flertalet allvarliga komplikationer som kan orsaka ett lidande för patienten samt en ökad kostnad för samhället. LÄS MER

 2. 2. Uppvärmningsåtgärder och dess effekter vid hypotermi på akutmottagning och i den preoperativa vården : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Weronika Szymul; [2018]
  Nyckelord :Hypotermi; Akutmottagning; Preoperativ vård; Uppvärmning; Sjuksköterskans professionella ansvar;

  Sammanfattning : Bakgrund Hypotermi uppstår när kroppstemperaturen är lägre än den normala dygnsvariationen på grund av fel på temperaturregleringen. Beroende på orsaken kan hypotermi vara accidentell (i samband med olyckor, trauma och immobilisering) eller perioperativ (i samband med kirurgi och generell anestesi). LÄS MER

 3. 3. Att förebygga perioperativ hypotermi : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Sara Catalina Ekvall; Lisen Gatu; [2017]
  Nyckelord :Hypotermi; Preoperativ uppvärmning; Prevention; Patientsäkerhet;

  Sammanfattning : Hypotermi, kroppstemperatur under 36 °C, har sedan länge varit känt som en riskfaktor för komplikationer inom akutsjukvården. Oavsiktlig perioperativ hypotermi orsakar oönskade fysiologiska effekter som är förenade med postoperativ morbiditet. LÄS MER

 4. 4. Betydelsen av preoperativ uppvärmning för det perioperativa vårdförloppet : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Hanna Nordin; [2016]
  Nyckelord :Hypothermia; Preoperative warming; Temperature; Wellbeing; Hypotermi; Preoperativ uppvärmning; Temperatur; Välbefinnande;

  Sammanfattning : Risken för perioperativ oavsiktlig hypotermi ökar i samband med anestesi. Redan vid uppkomsten av mild hypotermi riskerar patienten att drabbas av flertalet komplikationer, rörande bland annat koagulation och sårläkning. Vidare kan hypotermin bidra till uppkomsten av postoperativ shivering, vilket patienten ofta upplever som mycket obehagligt. LÄS MER

 5. 5. Oönskad perioperativ hypotermi : En kvalitativ studie om anestesisjuksköterskans upplevelse

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Andreas Bäck; Robin Augustsson; [2015]
  Nyckelord :perioperative; hypothermia; anesthesia; nursing;

  Sammanfattning : Många patienter blir hypoterma under den perioperativa vården. Det finns en mängd åtgärder som kan vidtas för att minska oönskad hypotermi. Pre- och intraoperativ uppvärmning med värmetäcke, varmt på operationssalen, cirkelsystem och användning av varma infusioner kan vara en bra kombination. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Perioperativ hypotermi.

Din email-adress: