Sökning: "Perioperativ hypotermi"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Perioperativ hypotermi.

 1. 1. Att förebygga perioperativ hypotermi : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Sara Catalina Ekvall; Lisen Gatu; [2017]
  Nyckelord :Hypotermi; Preoperativ uppvärmning; Prevention; Patientsäkerhet;

  Sammanfattning : Hypotermi, kroppstemperatur under 36 °C, har sedan länge varit känt som en riskfaktor för komplikationer inom akutsjukvården. Oavsiktlig perioperativ hypotermi orsakar oönskade fysiologiska effekter som är förenade med postoperativ morbiditet. LÄS MER

 2. 2. Betydelsen av preoperativ uppvärmning för det perioperativa vårdförloppet : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Hanna Nordin; [2016]
  Nyckelord :Hypothermia; Preoperative warming; Temperature; Wellbeing; Hypotermi; Preoperativ uppvärmning; Temperatur; Välbefinnande;

  Sammanfattning : Risken för perioperativ oavsiktlig hypotermi ökar i samband med anestesi. Redan vid uppkomsten av mild hypotermi riskerar patienten att drabbas av flertalet komplikationer, rörande bland annat koagulation och sårläkning. Vidare kan hypotermin bidra till uppkomsten av postoperativ shivering, vilket patienten ofta upplever som mycket obehagligt. LÄS MER

 3. 3. Oönskad perioperativ hypotermi : En kvalitativ studie om anestesisjuksköterskans upplevelse

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Andreas Bäck; Robin Augustsson; [2015]
  Nyckelord :perioperative; hypothermia; anesthesia; nursing;

  Sammanfattning : Många patienter blir hypoterma under den perioperativa vården. Det finns en mängd åtgärder som kan vidtas för att minska oönskad hypotermi. Pre- och intraoperativ uppvärmning med värmetäcke, varmt på operationssalen, cirkelsystem och användning av varma infusioner kan vara en bra kombination. LÄS MER

 4. 4. Hur påverkas patientens kroppstemperatur av operationssalens temperatur? : En kvantitativ studie om hur operationssalens miljö påverkar patientsäkerheten

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Johanna Eriksson; Julia Jonsson; [2015]
  Nyckelord :Miljö; Operationssjukvård; Patientsäkerhet; Hypotermi; Riskfaktorer; Komplikationer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Perioperativ hypotermi är förknippat med komplikationer som kan få allvarliga följder för den drabbade patienten. Miljön, det vill säga temperaturen i operationssalen, kan bland andra vara en bidragande orsak till perioperativ hypotermi. LÄS MER

 5. 5. Teamarbetets betydelse för att förebygga oavsiktlig hypotermi i samband med kirurgi : en styrka eller en svaghet

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Marica Nöjd; Helena Olsson; [2015]
  Nyckelord :Oavsiktlig hypotermi; perioperativ vård; temperaturreglering; förvärmning; organisations kultur; teamarbete;

  Sammanfattning : Bakgrund Oavsiktlig hypotermi hos patienter i samband med kirurgi är mycket vanligt förekommande. Det perioperativa teamet har en viktig roll att med hjälp av kunskap och tillgänglig utrustning förebygga hypotermi. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Perioperativ hypotermi.

Din email-adress: