Sökning: "Pernilla Larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden Pernilla Larsson.

 1. 1. Breathing Life Into Webcomics : Pay Attention

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Pernilla Larsson; [2018]
  Nyckelord :animation; webcomics; attention;

  Sammanfattning : This work explored the potential issues concerning attention when adding animation to a webcomic. The aim of the research has been to quantify reader reactions to a comic with animated elements to investigate potential gain or loss from the new format. LÄS MER

 2. 2. Hållbarhetsrapporten som styrmedel : Hur företag kan styra sina medarbetare mot miljömässig hållbarhet

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Emelie Davidsson; Pernilla Larsson; [2017]
  Nyckelord :Sustainability report; management control; co-workers; motivation; Hållbarhetsrapport; ekonomistyrning; medarbetare; motivation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Enligt en studie av Svensk Handel (2015) ökar konsumenters krav på företagens hållbarhetsarbete. Första december 2016 trädde en ny lag om hållbarhetsrapportering i kraft (Årsredovisningslagen, SFS 1995:1554). LÄS MER

 3. 3. Oral Care Assistance at Geriatric Homes in the County of Västerbotten, Sweden : A Questionnaire Interview

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för odontologi; Umeå universitet/Institutionen för odontologi

  Författare :Moa Holm; Pernilla Larsson; [2017]
  Nyckelord :geriatric homes; nursing homes; nursing staff; dental hygiene; oral care; oral health; oral hygiene; oral disease;

  Sammanfattning : The elderly population in Sweden is growing and as a result of that, society is facing different types of challenges. Oral hygiene is important for preventing oral disease but also for the general health (GH). LÄS MER

 4. 4. Vila på förskolan : En verklighet eller inte

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Christina la Fleur; Pernilla Larsson; [2016]
  Nyckelord :Barn; dagsrytm; förskola; förskollärare; läroplansteori; stress; vila;

  Sammanfattning : Studiens syfte har varit att undersöka vad sex förskollärare har för erfarenheter av vila i förskolan. Syftet har även varit att undersöka hur dessa förskollärare skapar en balans mellan aktivitet och vila för barn i åldrarna tre till sex år. LÄS MER

 5. 5. Särskoleinskrivna elever i grundskolans matematikundervisning - En etnografiinspirerad studie på tre olika högstadieskolor

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Ann-Charlotte Larsson; Pernilla Pedersen; [2015-11-10]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vi har valt att skriva om integrering av särskoleelever i vanlig grundskola och tittat speciellt på hur detta går till i matematikundervisningen. Allt fler särskoleelever läser integrerat i vanlig grundskola och problemet är att alla lärare inte har utbildning eller kompetens för att arbeta med dessa elever. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Pernilla Larsson.

Din email-adress: