Sökning: "Personuppgiftsansvarig"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Personuppgiftsansvarig.

 1. 1. Personuppgifter i molnet : Avtalsrelationen mellan personuppgiftsansvarig och -biträde i ljuset av EU:s dataskyddsreform

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Markus Rylander; [2017]
  Nyckelord :Personuppgifter; personuppgiftsansvarig; personuppgiftsbiträde; molntjänster; cloud computing; dataskyddsförordningen; dataskyddsdirektivet; personuppgiftsbiträdesavtal;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Dataskyddsförordningens organisatoriska påverkan på privata bolag

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Li Pettersson; [2017]
  Nyckelord :Dataskyddsförordning; PuL; General Data Protection Regulation;

  Sammanfattning : Idag regleras personuppgiftsbehandlingar i Sverige främst genom Dataskyddsdirektivet och personuppgiftslagen. I takt med den omfattande användningen och utvecklingen av internet, av såväl privatpersoner som företag, krävs en uppdatering kring dataskydd för personuppgifter. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Personuppgiftsansvarig.

Din email-adress: