Sökning: "Personuppgiftsansvarig"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet Personuppgiftsansvarig.

 1. 1. Riskfördelning mellan personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde : -En analys inför ikraftträdandet av GDPR

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Amanda Moberg; [2018]
  Nyckelord :Dataskydd; GDPR; dataskyddslagen; riskfördelning; personuppgiftsansvarig; personuppgiftsbiträde; personuppgift; biträdesavtal;

  Sammanfattning : GDPR träder i kraft den 25 maj 2018. Syftet med förordningen är bland annat att säkerställa en hög och likvärdig skyddsnivå för enskilda individers fri- och rättigheter avseende personuppgiftsbehandling. LÄS MER

 2. 2. Dataskyddsförordningens påverkan ur ett budgivningsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Caroline Bergkvist; Malin Klevstig; [2018]
  Nyckelord :Anbudsförteckning; Budgivning; Dataskyddsförordning; fastighetsmäklare; fastighetsmäklarlagen; GDPR; personuppgifter; personuppgiftsansvarig;

  Sammanfattning : Denna rättsvetenskapliga uppsats reder ut hur fastighetsmäklarens skyldigheter förändras ur ett budgivningsperspektiv efter införandet av dataskyddsförordningen (GDPR) den 25e maj 2018. Budgivningen är inte i någon större utsträckning reglerad i lag vilket har gjort att bedrägeri i form av falska bud har uppkommit i praxis. LÄS MER

 3. 3. Bristerna i folkbokföringen och rätten till sin adress : – en analys utifrån de enskildas perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Kajsa Sundklev; [2018]
  Nyckelord :Folkbokföring; GDPR; rättssäkerhet; europarätt; adress; FOL; förvaltningslagen; Europakonventionen; Skatteverket; mantalsskriven;

  Sammanfattning : Skatteverkets registrering och handläggning av folkbokföringsadresser fungerar inte på ett tillfredsställande sätt. Det är enkelt att göra misstag vid flyttanmälningar och riskfritt att medvetet anmäla fel adress. LÄS MER

 4. 4. Myndigheters outsourcing av personuppgiftsbehandling i molntjänster : Särskilt om legalitetsprincipen och personlig integritet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Robin Pettersson; [2018]
  Nyckelord :Molntjänster; Digitala moln; Personuppgifter; GDPR; Dataskydd; Legalitetsprincipen; Personlig integritet; Personuppgiftsansvarig; Säkerhetsnivå; Informationssäkerhet; Sekretess; Överlämnande;

  Sammanfattning : This thesis examines the legal means by which the Swedish government authorities can outsource personal data to be processed on digital clouds by private cloud providers as of May 25th, 2018. The objective of the thesis is to identify and examine to which extent legal obstacles and restrictions to such procedures occurs in the personal data protection regulation. LÄS MER

 5. 5. Undersökning av GDPR och NIS samt dess betydelse för enkla hemsidor

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Datateknik

  Författare :Tobias Wilhelmsson; [2018]
  Nyckelord :GDPR; NIS; hemsida; personuppgifter; personuppgiftsansvarig; säkerhet; HTML; PHP; Java-Script; CSS; EU;

  Sammanfattning : I detta arbetet har det genomförts två undersökningar. Den ena undersökningen handlar om GDPR och den andra om NIS. Dessa två regelverk är skapade av EU för att säkra upp när det gäller cyberattacker och att styrka individers möjlighet att hantera sina personuppgifter. Det har även skapats en enkel hemsida i arbetet. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Personuppgiftsansvarig.

Din email-adress: