Sökning: "Peter Bayley"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Peter Bayley.

  1. 1. Mätning av produktionstiden vid prefabricerade hus : En tidsstudie vid Sävsjö Trähus AB

    Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för teknik och design

    Författare :Peter Bayley; [2007]
    Nyckelord :Sävsjö Trähus AB; Tidsstudie; Tillverkning;

    Sammanfattning : Vid prissättning av ett hus ingår produktionskostnaden och den utgör en stor andel av det totala priset. I produktionskostnaden ingår material, avskrivning samt löner. Kostnaden för löner är den mest svårbedömda eftersom husens storlek och arkitektur aldrig är lika. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Peter Bayley.

Din email-adress: