Sökning: "Peter Ibrahim"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Peter Ibrahim.

 1. 1. Bestyrkande av hållbarhetsredovisningar i Sverige : En studie om bestyrkandegivarens, branschtillhörighetens och storlekens påverkan på bestyrkandet

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Peter Bergström; Ibrahim Abou Ramadan; [2013]
  Nyckelord :Bestyrkande; Hållbarhetsredovisning; Bestyrkanderapport; Bestyrkandegivare; Företagsstorlek; Branschtillhörighet; Intressentpåverkan;

  Sammanfattning : Allt fler företag har börjat att rapportera hållbarhetsinformation, som publiceras i hållbarhetsredovisningar, på grund av samhällets och intressenternas ökade medvetenhet för hållbarhetsfrågor. Dock finns det en misstro bland företags intressenter angående trovärdigheten hos denna information. LÄS MER

 2. 2. Trenden inom den frivilliga miljöredovisningen : - En studie om hur företagens storlek och branschtillhörighet påverkar trenden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ibrahim Abou Ramadan; Peter Bergström; [2012]
  Nyckelord :CSR; Corporate Social Responsibility; Miljöredovisning; legitimitetsteorin; företagsstorlek; branschtillhörighet;

  Sammanfattning : Det har blivit allt vanligare att företagen redovisar om deras miljöpåverkan samt hur de Arbetar för att minska deras miljöpåverkan. Att företag frivilligt publicerar miljöredovisningar har skapat en diskussion bland forskare, som försöker att besvara frågor som varför företag frivilligt redovisar om deras miljöpåverkan samt hur olika företagsegenskaper påverkar miljöredovisningen. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Peter Ibrahim.

Din email-adress: