Sökning: "Peter Wendt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Peter Wendt.

  1. 1. ”Yttrandefriheten har väl aldrig utnyttjats av så många som just nu” : En kvalitativ studie om bloggvärldens påverkan på samhället

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Kalmar/Institutionen för kommunikation och design; Högskolan i Kalmar/Institutionen för kommunikation och design

    Författare :Mattias Andersson; Peter Wendt; [2009]
    Nyckelord :blog; media power; agenda setting; co-dependence; media watch dogs; effects on society; freedom of speech;

    Sammanfattning : We have studied the effects that blogs have on the society through interviews with influential bloggers, a news director and the founder of Sweden’s largest blogprovider.Existing theoretical work by other researchers have been used as a starting point to our thesis. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Peter Wendt.

Din email-adress: