Sökning: "Petersson Camilla"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Petersson Camilla.

 1. 1. Geografi - en okänd värld : En kvalitativ studie om lärares syn på geografiundervisningen för årskurserna 1–3

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Ingrid Anundi; Camilla Petersson; [2018]
  Nyckelord :geografi; geografiundervisning; läroplansteori; kursplan; årskurs 1–3;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att fördjupa kunskapen om hur lärare i årskurs 1–3 ser på ämnet geografi. För att studera detta har vi genomfört intervjuer med sju lärare, vilka är verksamma inom, för studien, aktuella årskurser. LÄS MER

 2. 2. Är det en hon eller en han?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Camilla Jensen; Katharina Petersson; [2017]
  Nyckelord :feministisk poststrukturalism; förskola; genus; heterosexuella matrisen; literacy; multipla subjekt; språk;

  Sammanfattning : Både i och utanför förskolan möts barn av normer kring vad som anses normalt för pojkar respektive flickor. Detta sker bland annat genom böcker, kläder och leksaker. Denna studies syfte är att undersöka hur barn i förskolan (1-5 år) skapar och utmanar genus i spontana egeninitierade literacyaktiviteter. LÄS MER

 3. 3. Upplevelser av livskvalitet hos patienter med svårläkta sår vid tryckkammarbehandling : - en systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Malin Ekelund; Gabriela Petersson; Camilla Sörman; [2014]
  Nyckelord :Tryckkammarbehandling; livskvalitet; upplevelse; svårläkta sår i nedre extremiteter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tryckkammarbehandling är en vanlig behandling för dykarsjuka, men kan även användas vid andra tillstånd, till exempel hos patienter med svårläkta sår, vilka överlag upplever sig ha sämre livskvalitet. Den definition av livskvalitet som valdes i denna studie grundades i den subjektiva livssituationens flerdimensionella aspekter. LÄS MER

 4. 4. Auditor Independence: Small and Medium-Sized Enterprises Knowledge of Auditor Independence Regulations

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Camilla Petersson; Andréa Dagman; [2012]
  Nyckelord :Auditor independence; auditor independence threats; auditor independence regulations; small and medium sized enterprises;

  Sammanfattning : The large accounting scandals in the early 21st century had large impact on the future discussion regarding the importance of auditor independence. This led to stricter auditor independence rules in Sweden as well as internationally. Small and medium-sized enterprises frequently hire their auditor for consulting services. LÄS MER

 5. 5. Den optimala kombinationen : En undersökning av småföretagarnas preferenser vad gäller olika kombinationerav attribut relaterade till revisions- och redovisningstjänster

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/FöretagsekonomiFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/FöretagsekonomiFilosofiska fakulteten

  Författare :Camilla Johansson; Hanna Petersson; [2012]
  Nyckelord :Small sized enterprises; audit and accounting services; customer value; service attributes; Conjoint Analysis; Småföretagare; revisions- och redovisningstjänster; kundvärde; tjänsteattribut; Conjoint Analysis;

  Sammanfattning : Background and problem: The abolishment of the mandatory audit in Sweden resulted in a marketorientation in which the small sized enterprises gained a stronger position. Theaudit firms are faced with the challenge to better meet the clients need and todemonstrate the value of audit now when it is optional. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Petersson Camilla.

Din email-adress: