Sökning: "Petra Öjhage"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Petra Öjhage.

  1. 1. En påtvingad förändring eller en utveckling : En studie av länsstyrelsers hantering av förmedling inom arkeologiska undersökningar i samband med ändringen av kulturmiljölagen 2014

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

    Författare :Petra Öjhage; [2016]
    Nyckelord :Swedish archaeological legislation; National Heritage Act; Culture Environmental Act; archaeological investigations; mediation; communication;

    Sammanfattning : On January 1, 2014 a legislative amendment to the former National Heritage Act (1988: 950) was put in action, one of the new amendments that was conceived in what is now called Culture Environmental Act (1988: 950). The change made it possible for the County Councils to enforce that the results associated with archaeological research would be conveyed to the public. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Petra Öjhage.

Din email-adress: