Sökning: "Philip Adamsson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Philip Adamsson.

 1. 1. Prostatacancer och den sexuella hälsan : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Philip Gunterberg; Jonatan Adamsson; [2018]
  Nyckelord :Erectile dysfunction; Holism; Intimacy; Nursing; Erektil dysfunktion; Holism; Intimitet; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Orsakerna till att prostatacancer uppstår är i dagsläget inte fastställt, men ärftlighet har visat sig ha en betydelse. Prostatacancer är den vanligaste typen av cancer i världen bland män, där patienterna drabbas av såväl fysiska som psykiska besvär vilket har en påverkan på individernas sexuella hälsa. LÄS MER

 2. 2. Användarens roll vid prestationsmätning för miljö : En fallstudie på Växjö kommun

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Philip Adamsson; Johannes Petersson; [2017]
  Nyckelord :Performance Measurement in the public sector; Environmental Performance Measurement; Use of information from performance measurements; Prestationsmätning i offentlig sektor; Prestationsmätning för miljö; Användning av information från prestationsmätningar;

  Sammanfattning : Titel: Användarens roll vid prestationsmätning för miljö - En fallstudie på Växjö kommun  Bakgrund: En ökad medvetenhet kring miljö i samhället, ett växande tryck från allmänheten och fler regulatoriska krav har påverkat offentliga verksamheters ansträngningar inom miljöområdet. Följden av denna ansträngning är att prestationsmätningar för miljö har implementerats från den privata sektorn för att offentliga verksamheter skall kunna visa upp förbättringar och göra utvärderingar av sitt arbete med miljöfrågor. LÄS MER

 3. 3. Belöningssystem och motivation : En flerfallsstudie på företag inom byggbranschen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Philip Adamsson; Johannes Petersson; Gabriel Andersson; [2016]
  Nyckelord :Reward system; motivation; construction industry; employer; employee; Belöningssystem; motivation; byggbranschen; arbetsgivare; arbetstagare;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Belöningssystem och motivation - En flerfallsstudie på företag inom byggbranschen Författare: Philip Adamsson, Gabriel Andersson, Johannes Petersson Program: Civilekonomprogrammets controllerfördjupning Examinator: Elin Funck Handledare: Natalia Semenova Institution: Ekonomihögskolan Linnéuniversitetet i Växjö Bakgrund och problem: Ett styrmedel som flitigt nyttjas är belöningssystem där ledningen med hjälp av ett fungerande belöningssystem kan få önskat beteende hos arbetstagaren. Hur ett belöningssystem är utformat skiljer sig mellan olika branscher och byggbranschen är en bransch kantad av intressekonflikter mellan arbetsgivare och arbetstagare. LÄS MER

 4. 4. Knowledge Management - A study of key factors to successful Knowledge Management at Crescore

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Peter Adamsson; Philip Åkesson; [2011]
  Nyckelord :Knowledge Management; Culture; Activities; Structures; Enablers;

  Sammanfattning : This thesis aims at studying Crescore; a management consultancy firm and identifying key factors of its Knowledge Management system; a management challenge of increasing interest and importance. We employ a qualitative approach consisting of interviews with a wide range of employees at different hierarchical levels. LÄS MER

 5. 5. En ny Upplevelse - En studie i formgivande av interaktioner på webben och effektivisering av arbetsflöden

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Konst, kultur, kommunikation, K3

  Författare :Philip Borgqvist; [2008]
  Nyckelord :interactiondesign; webdesign;

  Sammanfattning : We’re all aware that technology progresses forward with giant leaps on a daily basis. In one-way or another this affects us in our everyday life. It can affect us in the way we’re shopping, communicating, researching, planning future events or how we choose to be entertained. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Philip Adamsson.

Din email-adress: