Sökning: "Philosophy and Religion"

Visar resultat 1 - 5 av 443 uppsatser innehållade orden Philosophy and Religion.

 1. 1. Genus och djävulskap - En studie kring genusskapade i Sveriges naturmytiska balladtradition under 1600- och 1700-talet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

  Författare :Fredrik Larsson; [2018]
  Nyckelord :genus; naturväsen; respektabilitet; svenska medeltida ballader; religionshistoria; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : Uppsatsen studerar skapandet, samt upprätthållandet utav de normer kring manlighet och kvinnlighet, satta av kyrka och stat, som präglar den svenska naturmytiska balladtraditionen under 1600- och 1700-talet. Utöver fokus på manlighet- och kvinnlighetsskapande i svensk naturmytisk balladtradition granskas även kyrkans syn på sexuella möten med naturväsen och huruvida dessa normerande åsikter återspeglas i de naturmytiska balladerna. LÄS MER

 2. 2. Förtryckets ansikte: En innehållsanalys av organisationen La Via Campesinas identifikation av kvinnliga småbrukares utsatthet

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Malin Mellberg; [2018]
  Nyckelord :Förtryck; Maktstrukturer; Rättvisa; Småbrukare; Latinamerika; La Via Campesina; Matsuveränitet; Agriculture and Food Sciences; Cultural Sciences; Philosophy and Religion; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att bidra till ökad medvetenhet kring den utsatthet som latinamerikanska småbrukarkvinnor lever i. Ett antal olika strukturer som ligger till grund för denna grupps problematik synliggörs. LÄS MER

 3. 3. "Rätt till liv – fostret eller kvinnan?" En kartläggning av abortdebatten genom svenska organisationers retorik

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Towe Viksten; [2018]
  Nyckelord :Retorik; Abort; Fri abort; Aborträtt; Sverige; Foster; Människa; Kvinna; Organisationer; MRO; RFSU; Människovärde; Amnesty; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : ”Rätt till liv – fostret eller kvinnan?” är en studie som belyser svenska organisationers retoriska grepp inom den rådande abortdebatten. Det övergripande syftet för uppsatsen är att åskådlig- göra hur rätt till liv används som ett strategiskt och retoriskt verktyg av de etablerade organi- sationerna: Människorätt för ofödda, Amnesty International, Människovärde och Riksförbundet för sexuell upplysning. LÄS MER

 4. 4. Gösta Adrian-Nilsson i den Europeiska modernismens kraftfält. Åren 1913-1921

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för konsthistoria och visuella studier

  Författare :Robert Thavenius; [2018]
  Nyckelord :Modern society; Modernism; Futurism; Expressionism; Cubism; Spiritual thinking; Sailors; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : The essay entitled Gösta Adrian-Nilsson in the European Modernistic Power Field. 1913 – 1921, takes its starting point in the city of Berlin in 1912 when Gösta Adrian-Nilsson (GAN) meets the elite of the modern art world for the first time. LÄS MER

 5. 5. Kaosets inträngande: Nihilismens metamorfoser i Nikanor Teratologens Att hata allt mänskligt liv (2009)

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Daniel Götstedt; [2017-06-26]
  Nyckelord :Teratologen; Att hata allt mänskligt liv; Nietzsche; Nihilism; Deleuze;

  Sammanfattning : This paper examines how various aspects of Friedrich Nietzsche’s notorious concept of nihilism can be identified in Nikanor Teratologen’s novel Att hata allt mänskligt liv (2009). Based on the theories formulated in French philosopher Gilles Deleuze’s seminal monograph Nietzsche and the Philosophy (1962), the study incorporates analyses of the novel’s relationship between the British empire and its colonial subject, India; its protagonist, Alexander Cunningham, and his affinities to Nietzsche’s predecessor, and in many regards coming-to-be antipode, Arthur Schopenhauer; its monstrous (im)moral center Bhairava, and the ways he can be interpreted as a personification of Nietzsche’s will to power itself; and, finally, the epitomizing reflections conveyed in its two concluding chapters. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Philosophy and Religion.

Din email-adress: