Sökning: "Platooning"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade ordet Platooning.

 1. 1. Evaluation and Implementation of a Longitudinal Control in a Platoon of Radio Controlled Vehicles

  Master-uppsats, KTH/Reglerteknik

  Författare :Daniel Roshanghias; [2017]
  Nyckelord :Advanced Driver Assistance Systems; Cooperative Adaptive Cruise Controller; Intelligent Transportation Systems; Platooning; System Identication; Vehicle-to-vehicle communication;

  Sammanfattning : Over the past decades, congestion and emission problems has increased remarkablywhich escalates the demands on vehicles. The advancements withinthe eld of information and communication systems gives the opportunity todeal with the aforementioned problems. LÄS MER

 2. 2. Data Aggregation in Time Sensitive Multi-Sensor Systems : Study and Implementation of Wheel Data Aggregation for Slip Detection in an Autonomous Vehicle Convoy

  Master-uppsats, KTH/Mekatronik

  Författare :Hanna Hellman; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En övergång till bilar utrustade med avancerade automatiska säkerhetssystem (ADAS) och även utvecklingen mot självkörande fordon innebär ökad trafik på den lokala databussen. Det finns således ett behov av att både minska den faktiska mängden data som överförs, samtidigt som värdet på datat ökas. LÄS MER

 3. 3. Blockchain technology in Scania Services : An investigative study of how blockchain technology can be utilized by Scania

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Datalogi

  Författare :Jim Lindberg; [2017]
  Nyckelord :blockchain technology; decentralization; disintermediation; transportation industry; bitcoin; provenance tracking; platooning; data sharing;

  Sammanfattning : Blockchain technology emerged in 2009 together with the introduction of Bitcoin, the first virtual currency which enabled nodes in a network, that do not necessarily trust each other, to exchange digital value without the use of trusted intermediaries. Since then, the idea of disintermediation and decentralization has gained traction in a large number of applications outside the world of finance and virtual currencies. LÄS MER

 4. 4. Controller Methods for Vehicle Platooning

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Henrik Karlsson; Samir Khays; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : A formation of vehicles with close inter-vehicledistances is referred to as a vehicle platoon. Platooning is madepossible by implementing controllers that regulates vehicles’velocities based on information from the rest of the platoon,independently from human interaction. LÄS MER

 5. 5. Evaluating the Handling of New Assignments in a Global Truck Platooning System Using Large-Scale Simulations

  Master-uppsats, KTH/Reglerteknik

  Författare :Erik Ihrén; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Truck transportation is a big part of goods transportation aroundthe world, with over 100,000 trucks per day in Sweden alone. By usingadaptive cruise control, trucks can drive very close together in aplatoon. Driving close together leads to a signicant reduction in airresistance, which in turn results in lower fuel consumption. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Platooning.

Din email-adress: