Sökning: "Platskänsla"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade ordet Platskänsla.

 1. 1. Rätten till marken. Vad finns under ytan?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Dennis Sako; [2018-06-26]
  Nyckelord :Platskänsla; rätten till mark; hållbarhet; utveckling; rättigheter;

  Sammanfattning : Till följd av en omfattande ekonomisk tillväxt i framför allt Kina och Indien så har efterfrågan på metaller och mineraler ökat kraftigt på senare år. För svensk gruv – och mineralnäring som under decennier erfarit en distinkt nedgång har utvecklingen satt igång en extensiv tillväxt. LÄS MER

 2. 2. Platskänsla på universitet : En undersökning om platskänsla vid universiteten i Uppsala och Wollongong

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen; Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Alexander Ullén; Lucas Wiik; [2018]
  Nyckelord :Sence of place; Plats; Platskänsla; Universitet; Studenter;

  Sammanfattning : I denna rapport är syftet att undersöks platskänslan vid två olika universitet, Uppsala Universitetet i Sverige och University of Wollongong i Australien. Detta utfördes genom att komparativt undersöka skillnader och likheter vid universiteten. LÄS MER

 3. 3. Skolors användning av grönområden : En studie om hur skolor använder utomhuspedagogik i grönområden

  L3-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för naturgeografi

  Författare :Landberg Stefan; [2018]
  Nyckelord :Platskänsla; Miljörättvisa; Utomhuspedagogik; Grönområden;

  Sammanfattning : This study investigates how schools use green areas and what obstacles the schools meet in using green areas. In two different schools in the suburbs of Stockholm students from year 9, teachers and the school management have been interviewed. LÄS MER

 4. 4. Haga-hållplatsens påverkan - En fallstudie på den inverkan som Västlänkens hållplats i Haga kan komma att ha på platsen och dess omgivning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Aron Dackerud; [2017-06-21]
  Nyckelord :Transit-Oriented Development; tillgänglighet; platskänsla; identitet; social hållbarhet; flöden; Västlänken;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en fallstudie som undersöker om det finns någon skillnad mellan planerares och de som bor och rör sig i Haga-områdets visioner för den hållplats som kommer att byggas där i koppling med Västlänken, och hur den omkringliggande platsen kommer att påverka stadsmiljön runt omkring dessa hållplatser. Syftet med uppsatsen är att se i vilken omfattning och hur de två gruppernas förväntningar skiljer sig åt. LÄS MER

 5. 5. Ett sociotopkarteringsarbete i Länghem – En studie i hur invånarna använder och värderar grönytor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Emma Persson; Marcus Larsson; [2017-06-20]
  Nyckelord :Sociotop; Tillgänglighet; Plats; Platskänsla; Kartering; GIS; Grönområden; Medborgardeltagande; Länghem;

  Sammanfattning : This essay examines how the inhabitants in the village of Länghem in the Tranemo municipality uses and valuates green areas. The municipality of Tranemo is currently working on a in depth comprehensive plan for Länghem and is therefore in need of a sociotope map that will be used in the future as a base for decision making. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Platskänsla.

Din email-adress: