Sökning: "Poisson regression"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden Poisson regression.

 1. 1. Epifytiska lavar på gran i naturligt fragmenterad naturskog

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Ola Hammarström; [2018]
  Nyckelord :epifytiska lavar; boreal skog; artrikedom; kanteffekter; skogsfragmentering;

  Sammanfattning : Förlust och fragmentering av boreala naturskogar p.g.a. intensivt skogsbruk är idag ett av de största hoten mot biologisk mångfald i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Predicting the NHL playoffs with Poisson regression

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statistiska institutionen; Uppsala universitet/Statistiska institutionen

  Författare :Jesper Ludvigsen; Adam Grünwald; [2017]
  Nyckelord :Predicting; Poisson regression;

  Sammanfattning : Using historical data from the past two seasons of the National Hockey League, three different prediction models based on Poisson regression are developed. The aim is to determine whether taking into account the recent form of a team as well as data from how they have previously performed against their opponent can help make better predictions of how many goals they will score against this opponent and thereby calculate the likelihood of each outcome. LÄS MER

 3. 3. Poisson-modellering av dödsbränder i Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statistiska institutionen

  Författare :Jonatan Hedberg; Elna Lindahl; [2017]
  Nyckelord :Poisson-regression; Inhomogen Poisson-process; överspridning; dödsbränder; olycksstatistik; Inhomogenous Poisson-process; overdispersion; fatal fires; accident data; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : Denna uppsats är skriven på uppdrag av Lunds tekniska högskola och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Uppdraget består av att modellera antalet dödsbränder som sker i Sverige över tid, samt undersöka ifall det har skett någon signifikant förändring. LÄS MER

 4. 4. Small Cohort Population Forecasting via Bayesian Learning

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Simon Vallin; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : A set of distributional assumptions regarding the demographic processes of birth, death, emigration and immigration have been assembled to form a probabilistic model framework of population dynamics. This framework was summarized as a Bayesian network and Bayesian inference techniques are exploited to infer the posterior distributions of the model parameters from observed data. LÄS MER

 5. 5. The spatial distribution of birds in southern Sweden : A descriptive study of willow warbler, nightingale, blackbird, robin and grey flycatcher in Svealand and Götaland.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statistiska institutionen

  Författare :Lars Sjöström; [2016]
  Nyckelord :Poisson regression; Kriging; Variogram; Spatial correlation; Temporal correlation; Geostatistics; Biostatistics; Landscape Ecology;

  Sammanfattning : This is a thesis about the spatial distribution of willow warbler, nightingale, blackbird, robin and grey flycatcher in Svealand and Götaland, that is the southern third of Sweden. It explores the possibilities of using statistics to describe the distribution and variation of birds in a given region. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Poisson regression.

Din email-adress: