Sökning: "Poisson regression"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden Poisson regression.

 1. 1. A Bayesian approach to predict the number of soccer goals : Modeling with Bayesian Negative Binomial regression

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Statistik och maskininlärning; Linköpings universitet/Statistik och maskininlärning

  Författare :JOakim Bäcklund; Johdet Nils; [2018]
  Nyckelord :Bayesian regression; Negative Binomial regression; Poisson regression; Soccer goals; odds;

  Sammanfattning : This thesis focuses on a well-known topic in sports betting, predicting the number of goals in soccer games.The data set used comes from the top English soccer league: Premier League, and consists of games played in the seasons 2015/16 to 2017/18. LÄS MER

 2. 2. The Impact of Promotions on Store Visits: A Counterfactual Approach

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statistiska institutionen

  Författare :Joel Persson; [2018]
  Nyckelord :Promotion; potential outcomes; counterfactual analysis; treatment effects; panel data econometrics; spatio-temporal; Mathematics and Statistics; Business and Economics;

  Sammanfattning : This thesis empirically quantifies the impact of promotions on store visits in the Swedish grocery retailing sector with nationally representative panel data on household purchases of ground coffee. Using the potential outcomes framework, the impact is calculated as the difference between outcomes with promotion and their counterfactuals estimated with two regression models. LÄS MER

 3. 3. Epifytiska lavar på gran i naturligt fragmenterad naturskog

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Ola Hammarström; [2018]
  Nyckelord :epifytiska lavar; boreal skog; artrikedom; kanteffekter; skogsfragmentering;

  Sammanfattning : Förlust och fragmentering av boreala naturskogar p.g.a. intensivt skogsbruk är idag ett av de största hoten mot biologisk mångfald i Sverige. LÄS MER

 4. 4. Predicting the NHL playoffs with Poisson regression

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statistiska institutionen; Uppsala universitet/Statistiska institutionen

  Författare :Jesper Ludvigsen; Adam Grünwald; [2017]
  Nyckelord :Predicting; Poisson regression;

  Sammanfattning : Using historical data from the past two seasons of the National Hockey League, three different prediction models based on Poisson regression are developed. The aim is to determine whether taking into account the recent form of a team as well as data from how they have previously performed against their opponent can help make better predictions of how many goals they will score against this opponent and thereby calculate the likelihood of each outcome. LÄS MER

 5. 5. Poisson-modellering av dödsbränder i Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statistiska institutionen

  Författare :Jonatan Hedberg; Elna Lindahl; [2017]
  Nyckelord :Poisson-regression; Inhomogen Poisson-process; överspridning; dödsbränder; olycksstatistik; Inhomogenous Poisson-process; overdispersion; fatal fires; accident data; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : Denna uppsats är skriven på uppdrag av Lunds tekniska högskola och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Uppdraget består av att modellera antalet dödsbränder som sker i Sverige över tid, samt undersöka ifall det har skett någon signifikant förändring. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Poisson regression.

Din email-adress: