Sökning: "Pontus Bäfver"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Pontus Bäfver.

  1. 1. Aktiemarknadens reaktion vid en vinstvarning på de nordiska börserna

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Andreas Adielsson; Pontus Bäfver; [2017]
    Nyckelord :Vinstvarning; abnormal avkastning; informationsutgivning; marknadens reaktion; eventstudie; marknadsmodellen;

    Sammanfattning : Om ett företag inser att marknaden har en orealistisk syn på bolagets intjäningsförmåga måste företaget informera marknaden om det. När ett företag gör det mellan de planerade och stadgade rapporterna kallas det för en vinstvarning. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Pontus Bäfver.

Din email-adress: