Sökning: "Porters Diamantmodell"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Porters Diamantmodell.

 1. 1. Hamnkluster : En fallstudie av Gävle hamn

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Pontus Eriksson; [2016]
  Nyckelord :Kluster; Hamnkluster; Hamn; Gävle hamn; Diamantmodellen;

  Sammanfattning : Studien har som syfte att utreda om en mellanstor svensk hamn kan beskrivas som ett hamnkluster. Studien presenterar Michael E. Porters teori om kluster som senare leder in på hans diamantmodell som teoretiserar drivet av konkurrenskraft och innovation i klustret. LÄS MER

 2. 2. Irlands konkurrensfördelar : En kvalitativ studie om den irländska modellens faktorer och dess betydelse för etablerade amerikanska multinationella företag i Galway, Irland

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad/Högskolan i Halmstad

  Författare :Frida Andersson; Frida Bladh; [2012]
  Nyckelord :Irland; konkurrensfördelar; multinationella; företag;

  Sammanfattning : Multinationella företag och utländska direktinvesteringar blev ett nytt fenomen efter slutet på andra världskriget. En revolutionerande globalisering började ta form där företag ökade sina marknadsandelar genom investering och flytt till nya marknader. Denna globalisering kom inte att ske på Irland förrän på mitten av 1960-talet. LÄS MER

 3. 3. Kluster i dagligvarubranschen : En plats för den hungrige

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Kristoffer Sandberg; Oscar Lekander; [2011]
  Nyckelord :Kluster; Solna Business Park; Dagligvarubranschen;

  Sammanfattning : För närvarande råder en oenighet inom den akademiska världen beträffande begreppet kluster och hur detta skall definieras. Enligt rådande definition kan ett kluster vara såväl globalt, nationellt, regionalt som lokalt. LÄS MER

 4. 4. Etablering i Baltikum - Case OM HEX

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erik Sörensson; Louise Larsson; [2004]
  Nyckelord :Baltikum; OMHEX; internationell etablering; integration; Porters Diamantmodell; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att analysera OMHEX utveckling och integrering på den baltiska marknaden och utifrån etablerade modeller utveckla en specifik modell för OMHEX. Vi hart valt att angripa vårt ämne genom att göra en fallstudie. Vårt empiriska material bygger på intervjuer med OMHEX och utgör stommen för vår analys. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Porters Diamantmodell.

Din email-adress: