Sökning: "Porters Diamantmodell"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Porters Diamantmodell.

 1. 1. Kluster i dagligvarubranschen : En plats för den hungrige

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Kristoffer Sandberg; Oscar Lekander; [2011]
  Nyckelord :Kluster; Solna Business Park; Dagligvarubranschen;

  Sammanfattning : För närvarande råder en oenighet inom den akademiska världen beträffande begreppet kluster och hur detta skall definieras. Enligt rådande definition kan ett kluster vara såväl globalt, nationellt, regionalt som lokalt. LÄS MER

 2. 2. Konkurrenssituationen för den skånska grönsaksproduktionen

  L3-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Jeanette Lund; Camilla Lundgren; [2007]
  Nyckelord :konkurrens; konkurrenskraft; grönsaksproduktion; grönsaker; Skåne; strategi; statistik; utveckling; framtid; tomat; gurka; isbergssallat; lök; blomkål;

  Sammanfattning : The vegetable production in Sweden is concentrated to the very southern parts of the country. This is also were the major wholesalers are located. In recent years, there has been an extreme focus on price on the food market. As there are only a few big wholesalers and also very few food retail chains, these have a great impact on the producers. LÄS MER

 3. 3. Konkurrenssituationen för den svenska morotsbranschen

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Författare :Elin Carlsson; [2005]
  Nyckelord :morotsbranschen; porter; konkurrenssitution;

  Sammanfattning : The Swedish carrot market is dominated by a few big companies and three of them stands for 50 % of the market. During the last twenty years the number of growers has decreased, the area and the harvest have increased. LÄS MER

 4. 4. Varför finns det så lite svensk ekologisk frukt? : probleminventering av den svenska ekologiska fruktbranschen

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Författare :Ditte Clase; [2004]
  Nyckelord :ekologisk frukt; fruktbranschen; marknad;

  Sammanfattning : Out of totally 1862 hectares of the Swedish fruitacerage, only 142 hectares are cultivated according to the EU-standards for organic farming. Only 73 hectares are connected to the Swedish control organisation KRAV. Therefore only fruit from this acreage can be sold as organic. LÄS MER

 5. 5. Etablering i Baltikum - Case OM HEX

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erik Sörensson; Louise Larsson; [2004]
  Nyckelord :Baltikum; OMHEX; internationell etablering; integration; Porters Diamantmodell; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att analysera OMHEX utveckling och integrering på den baltiska marknaden och utifrån etablerade modeller utveckla en specifik modell för OMHEX. Vi hart valt att angripa vårt ämne genom att göra en fallstudie. Vårt empiriska material bygger på intervjuer med OMHEX och utgör stommen för vår analys. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Porters Diamantmodell.

Din email-adress: