Sökning: "Praktikarkitektur"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Praktikarkitektur.

 1. 1. ”MAN HINNER INTE ALLT... SÅ NÅGONTING MÅSTE MAN TA BORT” Om förskolechefers prioriteringar av, och förutsätt-ningar för att bedriva ett pedagogiskt ledarskap

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Emma Ivar; [2018-08-25]
  Nyckelord :Pedagogiskt ledarskap; ledarskap; förutsättningar; praktikarkitektur; direkt och indirekt ledarskap;

  Sammanfattning : Syfte:Studien syftar till att undersöka de institutionella, organisatoriska, relationella och indivi-duella förutsättningar som har betydelse för hur kommunala förskolechefer utövar sitt pe-dagogiska ledarskap.Teori:Det teoretiska ramverk som främst används är praktikarkitektur. LÄS MER

 2. 2. Tid för högläsning : Möjligheter och hinder i undervisningspraktiken.

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Charlotte Tengros; Teuta Shabani; [2018]
  Nyckelord :Högläsning; Undervisningspraktik; Högstadiet; Svensklärare;

  Sammanfattning : Högläsning finns inte nämnd i kursplanen för svenska i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (2011), men utgör en betydelsefull del ilärarstudenters utbildning. Syftet är att undersöka förekomsten av högläsning i svenskämnet i årskurs 7-9 och motiven för denna förekomst. LÄS MER

 3. 3. Att kasta ut barnet med badvattnet? En studie om progressiv pedagogik i klassrumspraktiken under Lgr11

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Raija Törnroos; [2015-03-16]
  Nyckelord :Aktionsforskning; Freinetpedagogik; Praktikarkitektur;

  Sammanfattning : Introduktion: I min elevgrupp, en grundkoleklass i årskurs två kom det upp åsikter om att skolan var tråkig. Vid närmare eftertanke kom jag underfund med att engagemanget bland eleverna de senaste åren sjunkit och att jag ändrat mitt sätt att lägga upp arbetet för eleverna. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Praktikarkitektur.

Din email-adress: