Sökning: "Process Analysis"

Visar resultat 1 - 5 av 6546 uppsatser innehållade orden Process Analysis.

 1. 1. Sambandet mellan konsumenters engagemang på Instagram och företags försäljning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Linus Juhlin; Daniel Swietlicki; [2017]
  Nyckelord :sociala medier; Engagemang; ROI; content marketing; word of mouth; köpprocessen; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka ifall det finns något samband mellan konsumenters engagemang på Instagram och företags försäljning inom modebranschen. Uppsatsen har byggts på en kvantitativ metod där hypoteser formulerats med hjälp av tidigare teori och testats med insamlad data från Instagram och kvartalsrapporter. LÄS MER

 2. 2. Mellan Hantverk och Outsourcing : Utmaningar vid inköp av litteratur på andra språk än svenska och engelska vid svenska folkbibliotek

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV); Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Alexander Edkvist; Malin Norling; [2017]
  Nyckelord :collection development; Förvärv; bibliotek ; mångspråk; folkbibliotek; medieförsörjning;

  Sammanfattning : Between craftsmanship and outsourcing - challenges in purchasing literature in languages other than Swedish and English at Swedish public libraries. This paper examines how ten librarians working in Swedish public libraries perceive challenges connected to the acquisition of books in languages other than Swedish and English. LÄS MER

 3. 3. Wear and degradation of rock drill buttons with alternative binder phase in granite and sandstone

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Tillämpad materialvetenskap

  Författare :Anders Holmberg; [2017]
  Nyckelord :Hard Metals; Cemented Carbides; Tungsten; Alternative binder phase; Tribology; Wear; Degradation; Rock drilling; Drill bit buttons;

  Sammanfattning : In this thesis, drill bit buttons with cobalt, nickel and iron binders in different compositions have been tested against granite and sandstone and the wear and friction have been measured. Furthermore, the wear and degradation of the buttons have been categorized. LÄS MER

 4. 4. Sustainable Forestry? : A Sustainability Analysis of the Swedish Forest Sector Applying 'Backcasting from Sustainability Principles' as the Methodology

  Master-uppsats, KTH/Miljöstrategisk analys (fms)

  Författare :Victoria Ronge; [2017]
  Nyckelord :Framework for Strategic Sustainability; Sustainability Principles; Backcasting from principles; Backcasting from scenarios; Swedish Forest Sector; Clear-cutting; Continuous Cover Forestry; Environmental Objectives; UN Sustainable Development Goals; National Forest Program; Ramverket för strategisk hållbar utveckling; Hållbarhetsprinciper; Backcasting från principer; Backcasting från scenarier; Svenska skogssektorn; Kalhuggning; Trakthyggesbruk; Kontinuitetsskogsbruk; Hyggesfritt skogsbruk; Svenska miljömålen; FNs Hållbarhetsmål; Nationella skogsprogrammet;

  Sammanfattning : Forests are key providers of terrestrial ecosystem services such as climate regulation, water purification, natural pest control, habitats for biodiversity, as well as different forms of wood based materials and food. Nevertheless forests are dangerously exposed to great pressures from various kinds of societal activities. LÄS MER

 5. 5. Den säkerhetiserade migrationspolitiken

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Gabriella Galakvosciute; [2017]
  Nyckelord :säkerhetisering; Migrationskris; säkerhetiseringsprocess; Köpenhamnsskolan; diskursanalys; Law and Political Science;

  Sammanfattning : As the migration crisis occured, the Swedish prime minister Stefan Löfven declared that we should not build the walls, but instead we should help people fleeing from war. However, shortly after this, the number of asylum seekers in Sweden reached its highest level and it became a challenge for the Swedish asylum system and other vital societal functions. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Process Analysis.

Din email-adress: