Sökning: "Produkt för"

Visar resultat 1 - 5 av 2095 uppsatser innehållade orden Produkt för.

 1. 1. ”VI KANSKE ÄR SOM YING OCH YANG. HAN ÄR KÅT, JAG ÄR TORR. HAN ÄR GLAD, JAG ÄR LEDSEN. HAN ÄR KILLE, JAG ÄR TJEJ.”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Felicia Karlsson; Sofia Ericsson; [2017-03-06]
  Nyckelord :Linas kvällsbok; populärkultur; sexualitet; sexuella skript; identitet; genus;

  Sammanfattning : I vår studie ville vi undersöka och synliggöra hur en populärkulturell produkt konstruerar ochporträtterar ungas sexualitet. Som grund för vår analys valde vi att titta på filmatiseringen avLinas kvällsbok som ett exempel på en populärkulturell produkt. LÄS MER

 2. 2. ”LADDA OCH INFORMERA” En kvalitativ studie om Försvarsmaktens samarbete med reklambyrån Volt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Axel Erikson; Johanna Rasmusson; [2017-02-14]
  Nyckelord :recognition; auto-communication; public sector organization; brand building; reliance; generalized other; campaign; identity; advertising agency; organization;

  Sammanfattning : Uppsats/Examensarbete: 15 hpKurs: Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskapNivå: GrundnivåTermin/år: Ht/2016Handledare: Magnus FredrikssonKursansvarig: Malin SveningssonSidantal: 36Antal ord: 14 757Nyckelord: recognition, auto-communication, public sector organization, brand building, reliance, generalized other, campaign, identity, advertising agency, organizationSyfte: Syftet med studien är att undersöka hur betydelsen och bakgrunden av varumärkeskampanjen “Du nya, du fria” skiljersig för beställaren Försvarsmakten och utföraren Volt i fråga om omvärldsaktörers erkännande.Teori: Erkännande, generaliserade andre, varumärkesbyggande organisationsidentitet & autokommunikationMetod: Kvalitativa respondentintervjuerMaterial: Fyra respondentintervjuer och en gruppintervju á två personer, genomförda i Stockholm. LÄS MER

 3. 3. Creating a User Friendly Web Visualization of Historical Temperature Data, Using Existing Web Development Tools

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC); KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Anna Eklund; Sofia Jacobsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In today's society, the need to create user-friendly visualizations of raw data is bigger than ever, since the amount of information which need to be understood by various audiences is constantly increasing. With the help of computers and the Internet, it is possible to reach out to the target audiences. LÄS MER

 4. 4. Utveckling av ny teknik för hjärtpulsdetektion

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT); KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Jabar Zaeid; Andreas Lind; [2017]
  Nyckelord :Signal Processing; Medical Technology; Pulse Detection; ECG Registration; Atrial fibrillation; QRS-complex; Signalbehandling; Medicinteknik; Pulsdetektion; EKG-registrering; Förmaksflimmer; QRS-komplex;

  Sammanfattning : In this thesis we suggest a technique for detecting pulses by signal processing of a raw ECG signal registered from 4 electrodes located on the left upper arm. The signal processing is performed in Matlab and consists of normalization, lowpass filtering, highpass filtering, derivation, squaring and a moving average window to reduce interference. LÄS MER

 5. 5. Värdeskapande i agil systemutveckling : En komparativ studie mellan mjukvaruverksamheter i Karlskronaregionen och om hur de ser på värdeskapande

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik

  Författare :Rojas Dennis; [2017]
  Nyckelord :Agile; Value creation; Software development process; Software Value Map; Agil; Värdeskapande; Mjukvaruprocess utveckling; Software Value Map;

  Sammanfattning : I denna uppsats analyseras fem mjukvaruverksamheter om hur de tolkar och hur de skapar värde i sina mjukvaruprocesser. Analysen tar upp hur modellen Software Value Map kan användas som hjälpmedel för olika besluttaganden vid värdeskapande. Syftet är att förstå hur olika beslutstagande påverkar värde utfallet i varje leverans och produkt. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Produkt för.

Din email-adress: