Sökning: "Produkt för"

Visar resultat 1 - 5 av 2153 uppsatser innehållade orden Produkt för.

 1. 1. ”LADDA OCH INFORMERA” En kvalitativ studie om Försvarsmaktens samarbete med reklambyrån Volt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Axel Erikson; Johanna Rasmusson; [2017-02-14]
  Nyckelord :recognition; auto-communication; public sector organization; brand building; reliance; generalized other; campaign; identity; advertising agency; organization;

  Sammanfattning : Uppsats/Examensarbete: 15 hpKurs: Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskapNivå: GrundnivåTermin/år: Ht/2016Handledare: Magnus FredrikssonKursansvarig: Malin SveningssonSidantal: 36Antal ord: 14 757Nyckelord: recognition, auto-communication, public sector organization, brand building, reliance, generalized other, campaign, identity, advertising agency, organizationSyfte: Syftet med studien är att undersöka hur betydelsen och bakgrunden av varumärkeskampanjen “Du nya, du fria” skiljersig för beställaren Försvarsmakten och utföraren Volt i fråga om omvärldsaktörers erkännande.Teori: Erkännande, generaliserade andre, varumärkesbyggande organisationsidentitet & autokommunikationMetod: Kvalitativa respondentintervjuerMaterial: Fyra respondentintervjuer och en gruppintervju á två personer, genomförda i Stockholm. LÄS MER

 2. 2. Printing Prosthetics : Designing an additive manufactured arm for developing countries

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Mikael Carlström; Hampus Wargsjö; [2017]
  Nyckelord :3D printing; Additive manufacturing; Prostheses; Prosthetic arm; Developing countries; Nairobi; Kenya; Industrial design engineering; 3D Printing; Additiv Tillverkning; Proteser; Armprotes; Utvecklingsländer; Nairobi; Kenya; Teknisk design;

  Sammanfattning : De traditionella armproteser som tillverkas i utvecklingsländer står inför stora problem i att leverera patienter med lämpliga hjälpmedel. Processen är inte bara tidskrävande eftersom varje enhet måste anpassas för varje enskild användare men vissa komponenter kan inte produceras lokalt vilket driver upp priset ytterligare. LÄS MER

 3. 3. Nya ISO 14001 och dess utmaningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Thea Brorson; [2017]
  Nyckelord :miljöledningssystem; ISO 14001; ISO 14001:2015; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : ISO 14001 is a standard for environmental management systems and is the most commonly used one worldwide. The standard is used in all different industries to manage companies’ and organisations’ environmental impact. After a revision of the standard a new version was realised in 2015. LÄS MER

 4. 4. Digital Musik och Algoritmer : En kvalitativ studie med användaren i centrum

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK

  Författare :Marcel Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Digital musik; rekommendationssystem; användare; postdigital sensibilitet; algoritmer; fokusgruppintervjuer; musikströmningstjänster; det konstnärliga verket;

  Sammanfattning : När musiken blir digital får den möjlighet att arkiveras och kommuniceras på nya vis genom bland annat sociala medier och musikströmningstjänster. För att hantera de stora digitala musikbiblioteken används ofta algoritmer vilka arkiverar och profilerar användare. LÄS MER

 5. 5. Förstudie till rengöringsvalidering av produktionssystem för handdesinfektionsmedlet AHD 2000

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi

  Författare :Joakim Lassebro; [2017]
  Nyckelord :Korskontaminering; rengöringsvalidering; produktionssystem; handdesinfektionsmedel; totalt organiskt innehåll; gränsnivåer;

  Sammanfattning : Vid tillverkning av produkter avsedda för medicinalt bruk är det viktigt att minska mängden av korskontaminering som kan överföras från tillverkningen av en produkt till en annan. Genom att utföra en rengöringsvalidering utvärderar man rengöringsprocessens effektivitet och fastställer vad som behöver göras för att hålla sig inom de nivåer som krävs. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Produkt för.

Din email-adress: