Sökning: "Produkt för"

Visar resultat 1 - 5 av 2129 uppsatser innehållade orden Produkt för.

 1. 1. Hälsofrämjande applikationer – vinstskapande gimmick eller värdeskapande produkt? En studie av ramverk och riktlinjer för individens långsiktiga användande av hälsofrämjande applikationer.

  Kandidat-uppsats, IT-universitetet i Göteborg/Tillämpad informationsteknologi

  Författare :Sebastian Holmberg; Anders Svensson; [2016-12-09]
  Nyckelord :hälsa; mHealth; mobilapplikation; design; hälsofrämjande applikationer;

  Sammanfattning : The range of different kinds of mHealth applications in App Store and Google Play has in recent years increased significantly. These kind of applications can help the user to get an overview of their training, act as a motivational boost but also help the user to track their food intake. LÄS MER

 2. 2. Platform Thinking Strategic principles for orchestrating innovation ecosystems in the digital economy

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Erik Leijon; Joanda Svenheden; [2016-10-14]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I den digitala ekonomin agerar bolag i en allt med sammankopplad miljö, något som vi i den här studien kallar för att innovationsekosystem. För att blir framgångsrik i detta nya affärslandskap måste väletablerade bolag anamma nya innovationsstrategier. LÄS MER

 3. 3. Security Management : Fulfillment of the Government Requirements for a component assurance process

  Master-uppsats, KTH/Radio Systems Laboratory (RS Lab)

  Författare :Naida Kukuruzovic; [2016]
  Nyckelord :Security management; information security; authentication; authorization; governance; risk management; compliance; user management; Säkerhetshantering; informationssäkerhet; autentisering; auktorisering; styrning; riskhantering; följsamhet; användaradministration;

  Sammanfattning : Protecting organization’s assets from various security threats is a necessity for every organization. Efficient security management is vital to effectively protect the organization’s assets. However, the process of implementing efficient security management is complex and needs to address many requirements. LÄS MER

 4. 4. Laddstationer för taxibilar i urban miljö

  Kandidat-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Oskar Björk; Gustav Sandström; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna rapport är att undersöka hur elbilar används och kan användas som taxibilar samt att finna en lösning för laddningen av dessa fordon som är anpassad för taxiverksamheten. Den metod som används är att genom användarstudier samt informationsinhämtning via observationer och internet skapa en bild av hur taxiverksamheten ser ut idag samt hur elbilar i allmänhet nyttjas. LÄS MER

 5. 5. Utvärdering av toleranser för mekaniska komponenter - Spårbarhet, kalibrering och analys av mätdata

  Master-uppsats, Lunds universitet/Industriell Produktion

  Författare :David Palmqvist; [2016]
  Nyckelord :mätteknik; Toleranser; kordinatmätmaskin; tvärfunktionellasamarbeten; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In recent years measurement techniques and equipment have developed well. The new measurement technology has made companies realize that products not are according to drawings. Meanwhile the products still works as planed and can be sold to customers. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Produkt för.

Din email-adress: