Sökning: "Produkt för"

Visar resultat 1 - 5 av 2421 uppsatser innehållade orden Produkt för.

 1. 1. Nucleophilic 18F-Labelling of Galectin-3 Inhibitors for PET Analysis

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiska institutionen; Lunds universitet/Centrum för analys och syntes

  Författare :Edvard Torkelsson; [2018]
  Nyckelord :galectins; inhibitors; protein; organic chemistry; organisk kemi; Chemistry;

  Sammanfattning : Galectins are a family of proteins naturally occurring in humans involved in a broad variety of bodily functions, including regulation of immune response and inflammation. The most studied protein of the family, galectin-3, has repeatedly been proven to be involved in tumour progression, affecting both tumour survival and metastasis. LÄS MER

 2. 2. Effektualitet som strategi : en studie om svenska tech startups

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Patricia Patoka; Madelene Gevert; [2018]
  Nyckelord :effectuation; startup; tech; strategier; marknadsinträde; processer; entreprenörskap;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker strategier vid marknadsinträde för startups och vilka resultat det ger i olika delar av processen. Teoridelen fokuserar på strategin effektualitet som lyfter vikten av relationer, flexibilitet och experimentering. LÄS MER

 3. 3. Modulbaserat beräkningsramverk för betongkonstruktioner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Kristian Gullner; [2018]
  Nyckelord :Moduler; ramverk; beräkningsramverk; plattform; betongkonstruktioner; Mathcad;

  Sammanfattning : Tekniska lösningar på olika konstruktionsproblem under projekteringsfasen kan vara svåra att återanvända eftersom dessa kan vara väldigt projektspecifika. Tekniska lösningar kan vara allt från beräkningar, ingenjörsmässiga antaganden och lösningar på tidigare problem. LÄS MER

 4. 4. Enzymatic treatment to increase resistant starch in oat flour : an investigation for industrial use

  Master-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Ida Collinius; [2018]
  Nyckelord :resistant starch; pullulanase; amylopectin; amylose; rapid visco analyser;

  Sammanfattning : Oat has been established as a useful crop hundreds of years ago all over the world. Oat contains starch which are compound polyhedral granules built out of amylose and amylopectin. Some of the starch can be resistant depending on type of crop, grade of maturation etc. LÄS MER

 5. 5. Inspirationsbok : Musik & drama kopplat till förskolans läroplansmål

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Anna Gillner; Viktoria Sundberg; [2018]
  Nyckelord :Förskola; musik; drama; läroplansmål; inspirationsbok;

  Sammanfattning : Vi vill med detta arbete erbjuda en produkt där sånger, ramsor och dramaövningar utgör innehållet. Vår målgrupp är verksamma inom förskolan, exempelvis barnskötare och förskollärare. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Produkt för.

Din email-adress: