Sökning: "Produktionsdata"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade ordet Produktionsdata.

 1. 1. Automatisk gallringsuppföljning : utvärdering av stickvägslängd beräknad från skördarnas produktionsdata

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :Lewi Köppler; [2017]
  Nyckelord :hprGallring; förstagallring; skördardata; stickvägar; stickvägsbredd;

  Sammanfattning : Kvalitetssäkring och uppföljning av utförda gallringar är en stor och viktig del i arbetet för att säkerställa att utförda åtgärder följer lagar och certifieringar samt markägares önskemål. Maskinförarna utför manuella och tidskrävande uppföljningar vilket är produktivitetssänkande. LÄS MER

 2. 2. Identifiering av variabler vid framtagning av optimerad stickprovsfrekvens

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Joel Gunnarsson Ljungblom; Rikard Larsson; [2017]
  Nyckelord :sampling; sampling optimization; sampling frequency; measurement frequency; quality assurance; capability; stickprov; stickprovsoptimering; stickprovsfrekvens; mätfrekvens; kvalitetssäkring; duglighet;

  Sammanfattning : Arbetet kring mätfrekvenser, alltså hur ofta en producerad detalj ska mätas, inom produktionen på Volvo Cars följer i dagsläget inget standardiserat arbetssätt. Arbetet kring det bygger i stort på tidigare erfarenheter och vad liknande utrustningar har för mätfrekvens. LÄS MER

 3. 3. Olika utfodringssystem till mjölkkor i Hallands län

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Hanna Berntsson; [2017]
  Nyckelord :fullfoder; ; blandfoder; ; individuell utfodring; TMR; ; PMR; ; individual feeding;

  Sammanfattning : ABSTRACT When investing in a new feeding system there are both advantages and disadvantages, and there are a lot of opinions about the systems excellence. In this study, I compared Total Mixed Ration (TMR), Partly Mixed Ration (PMR) and individual feeding at 15 dairy farms located in Halland, the southwest parts of Sweden. LÄS MER

 4. 4. Milk production and protein utilization in high producing dairy cows fed a low CP diet based on cereals and roughage only : a full lactation study

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Susanna Räisänen; [2016]
  Nyckelord :dairy cows; lactation; milk production; protein utilization; nitrogen efficiency; dietary protein level;

  Sammanfattning : A feeding trial investigating the effect of a concentrate diet consisting only of cereals on milk production, protein utilization and nitrogen efficiency was conducted on Swedish dairy cows. 13 SRB and 12 SH cows were randomly assigned to one of two groups: group 1 was fed a concentrate feed (Cereal), mainly consisting of barley (36%), wheat (34%), oats (25%) as well as molasses (2%) and a mineral and vitamin mix (3%), whereas group 2 had access to both Cereal and a protein rich concentrate feed (Prot) based mainly on soya bean (51%) and rapeseed cake (28%). LÄS MER

 5. 5. Prognostisering av produktionskapacitet - En studie på PET-Turbuhaler, AstraZeneca

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :JOHANNA EINARSSON; HELENA SÖDERLUND; [2016]
  Nyckelord :Production capacity; capacity; forecasting; capacity model; theoretical capacity; real capacity; Produktionskapacitet; kapacitet; prognostisering; kapacitetsmodell; teoretisk kapacitet; verklig kapacitet;

  Sammanfattning : En viktig aspekt för att få ett företag att bli så framgångsrikt som möjligt är att ha en träffsäker kapacitetsprognostisering av produktionen. En kapacitetsprognostisering hjälper ett företag att förutse och planera sin produktion för att kunna uppfylla den framtida efterfrågan. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Produktionsdata.

Din email-adress: