Sökning: "Produktionsdata"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade ordet Produktionsdata.

 1. 1. Standardization of Eddy Current Testing Calibration for Valve Spring Wire

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Annick Ingabire; Robin Olsson; [2018]
  Nyckelord :NDT; ECT; Steel wire; artificial defect; crack; Calibration; NDT; ECT; ståltråd; konstgjorda defekter; sprickor; kalibrering;

  Sammanfattning : Elektromagnetisk provning (ECT) har blivit en av de mest använda metoderna för attkvalitetssäkra produkter där icke-destruktiv testning av material krävs. Vid provning av ståltrådinteragerar utrustningen med det testade materialet och upptäcker ytdefekter och, i vissomfattning, om strukturen skiljer sig från det kalibrerade provet. LÄS MER

 2. 2. Produktionsuppföljning : För att underlätta styrning i projekt samt ge återkoppling i form av produktionsdata till kalkylator

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Anders Danielsson; [2018]
  Nyckelord :Kalkyl; byggstyrning; projektstyrning; uppföljning; produktivitet; avstämning; erfarenhetsåterföring; erfarenhetsvärden;

  Sammanfattning : För att lära sig och förbättras är det viktigt att ta till vara på erhållna erfarenheter. Det är även  viktigt att genom rätt beslut driva projekt på ett lönsamt sätt. Vid företaget i fallstudien upplever kalkylatorerna att erfarenhetsåterföringen och uppföljningsarbetet har brister. LÄS MER

 3. 3. Utvärdering av solelproduktion och dimensionering av batterilager till Röjmyran solcellsanläggning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet

  Författare :Lisa Smitt; [2018]
  Nyckelord :batteri; batterilager; solceller; solcellsanläggning; litiumjon; nickelmetallhydrid; batterier; utvärdering; solel; solkraft; solenergi;

  Sammanfattning : Skellefteå Kraft är Sveriges femte största elproducent och störst av de kommunägda kraftbolagen. Den främsta produktionen är koncentrerad i norra Sverige och den mesta energin produceras från vind- och vattenkraft. Sommaren 2017 invigde Skellefteå Kraft dess första storskaliga solcellsanläggning, Röjmyran. LÄS MER

 4. 4. Automatisk gallringsuppföljning : utvärdering av stickvägslängd beräknad från skördarnas produktionsdata

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :Lewi Köppler; [2017]
  Nyckelord :hprGallring; förstagallring; skördardata; stickvägar; stickvägsbredd;

  Sammanfattning : Kvalitetssäkring och uppföljning av utförda gallringar är en stor och viktig del i arbetet för att säkerställa att utförda åtgärder följer lagar och certifieringar samt markägares önskemål. Maskinförarna utför manuella och tidskrävande uppföljningar vilket är produktivitetssänkande. LÄS MER

 5. 5. Identifiering av variabler vid framtagning av optimerad stickprovsfrekvens

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Joel Gunnarsson Ljungblom; Rikard Larsson; [2017]
  Nyckelord :sampling; sampling optimization; sampling frequency; measurement frequency; quality assurance; capability; stickprov; stickprovsoptimering; stickprovsfrekvens; mätfrekvens; kvalitetssäkring; duglighet;

  Sammanfattning : Arbetet kring mätfrekvenser, alltså hur ofta en producerad detalj ska mätas, inom produktionen på Volvo Cars följer i dagsläget inget standardiserat arbetssätt. Arbetet kring det bygger i stort på tidigare erfarenheter och vad liknande utrustningar har för mätfrekvens. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Produktionsdata.

Din email-adress: